Zoekresultaten  1-10 van de 155 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’

  ‘We need to speed things up. Emissions from transport are still clearly out of step with the Paris goals. As we accelerate transport decarbonisation, however, we must avoid a green divide.’ This said Vivianne Heijnen, Dutch Minister for the Environment at a High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’ at the COP27 in Egypt. In her statement the minister spoke about the MoU the UK and the Netherlands launched during the COP26 in Glasgow. ‘Last year during COP26, the UK and the Netherlands launched a declaration and a Global Memorandum of Understanding on this subject. Since then a growing number of parties have joined this MoU. I call on emerging markets to join us. Only by working together can we make our ambitions reality. And lower the threshold for the transition to climate-neutral transport.’

 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse overgang sturen op CO2

  Het rapport onderzoekt de gevolgen van het overstappen op een systeem voor vervoer dat op CO2- emissiereductie stuurt op de vervoerssector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport richt zich op fysische, technische en kostenkenmerken van de energieketens voor elektriciteit, waterstof, synfuel en biobrandstof. Het gaat om de toepassing van deze energieketens voor CO2 -emissiereductie in het mobiliteitssysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration

  Het Engelstalige document bevat een verklaring van enkele landen, waaronder Nederland, over het bevorderen van milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biomassa in Mobiliteit

  Het rapport gaat over onderzoek naar de functie van biomassa in duurzame mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Duurzaam vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor duurzame mobiliteit. Daarnaast informeert zij de Kamer over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat. Het IIBO-Klimaat bekijkt welke beleidsmaatregelen er nodig zijn om de klimaatdoelen van 2050 voor de mobiliteitssector te halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie flankerende maatregelen EV Eindrapport november 2022

  Het rapport evalueert de uitvoering van maatregelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2019 te behalen voor de ingroei van elektrische (personen)voertuigen (EV’s) in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek gedoogsituaties verkeersregels wielerrondes

  Het rapport onderzoekt de gevolgen van de gedoogsituatie van verkeersregels bij wielerwedstrijden op de openbare weg.

  Bekijk document gepubliceerd op