Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse overgang sturen op CO2

  Het rapport onderzoekt de gevolgen van het overstappen op een systeem voor vervoer dat op CO2- emissiereductie stuurt op de vervoerssector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport richt zich op fysische, technische en kostenkenmerken van de energieketens voor elektriciteit, waterstof, synfuel en biobrandstof. Het gaat om de toepassing van deze energieketens voor CO2 -emissiereductie in het mobiliteitssysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration

  Het Engelstalige document bevat een verklaring van enkele landen, waaronder Nederland, over het bevorderen van milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biomassa in Mobiliteit

  Het rapport gaat over onderzoek naar de functie van biomassa in duurzame mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Duurzaam vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor duurzame mobiliteit. Daarnaast informeert zij de Kamer over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat. Het IIBO-Klimaat bekijkt welke beleidsmaatregelen er nodig zijn om de klimaatdoelen van 2050 voor de mobiliteitssector te halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie flankerende maatregelen EV Eindrapport november 2022

  Het rapport evalueert de uitvoering van maatregelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2019 te behalen voor de ingroei van elektrische (personen)voertuigen (EV’s) in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verkenning van het juridisch kader voor de ADS in enkele EU Lidstaten en Groot-Brittannië

  In de loop van 2021 en 2022 is internationale regelgeving van kracht geworden die de typegoedkeuring van Automated Driving Systems (ADS) mogelijk maakt. ADS is een overkoepelend begrip voor voertuigen die voor langere tijd (delen van) de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van de menselijke bestuurder. Deze nieuwe mogelijkheid markeert de faseovergang van experimenteren naar productie en verkoop van dergelijke systemen in de Europese Unie (EU). Als onderdeel van de Nederlandse inzet om nationale regelgeving aan te passen op deze nieuwe ontwikkeling, is onderzocht in hoeverre en op welke manier de wetten en regels van andere EU-lidstaten en Groot-Brittannië de komst van ADS accommoderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over geleiderails langs A37 - Bijlagen deel 4 bij Woo-besluit over geleiderails langs A37

  Besluit op een verzoek om informatie over geleiderails langs de A37. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over modernisering van de Maasroute - Bijlage

  Besluit op een verzoek om informatie over Maasroute, modernisering fase 2. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op