Zoekresultaten  1-10 van de 290 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Kamerbrief over CARbonTAX

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op een bericht op rtlnieuws.nl over het Carbontax-model. Zij gaat in op het belang van fiscale stimulering van emissievrij rijden. Daarna behandelt zij enkele onderdelen van het Carbontax-model, zoals de geschiktheid voor het maken van doorrekeningen, transparantie van het model en de aanbestedingstrajecten. Tot slot gaa zij in op 'Van het kwartje van Kok naar het tientje van Rutte'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording 37 vragen over CARbonTax-model

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20103157 Verkeersveiligheid landbouwverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van de 3e rijbewijsrichtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Duurzaam vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor duurzame mobiliteit. Daarnaast informeert zij de Kamer over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat. Het IIBO-Klimaat bekijkt welke beleidsmaatregelen er nodig zijn om de klimaatdoelen van 2050 voor de mobiliteitssector te halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Transportraad op 5 december 2022

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Transportraad die op 5 december 2022 in Brussel plaats vond. Daarnaast informeren zij de Kamer over de Nederlandse inbreng bij de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie (EC) over de Richtlijn Gewichten en Dimensies. De inbreng op deze consultatie sturen zij mee met de Kamerbrief. Ook sturen zij de position paper van het kabinet over de herziening van het Roadworthiness Package (RWP). Dit is een pakket van 3 richtlijnen voor technische controles van wegvoertuigen. Tot slot sturen zij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van november 2021. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Het verslag kreeg hij van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen VGR 17 ERTMS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de 17e voortgangsrapportage (VGR 17) van het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS). Een deel van de vragen ging over het effect van ERTMS op het spoorgoederenvervoer. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verzorgingsplaatsen van de toekomst

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over verzorgingsplaatsen van de toekomst. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op