Zoekresultaten  1-20 van de 1.647 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over de waarborgfunctie naar aan leiding van het wetgevingsoverleg d.d. 12 juni 2014

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over een aantal onderwerpen dat betrekking heeft op de relatie van de Koninkrijksregering met de landen van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling)

  Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling) - Model H 12 (ODT)

  Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model H 12 (Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling) - Model H 12 (PDF)

  Dit bewijs toont aan dat u de waarborgsom heeft betaald voor de kandidaatstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgfunctie Koninkrijk

  Nota over de visie van het kabinet over het waarborgen van rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota Waarborgfunctie

  Aanbiedingsbrief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota over de waarborgfunctie van het Koninkrijk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgfunctie van het Koninkrijk

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Raadsconclusies over vrije en eerlijke Europese verkiezingen (Engels)

  Conclusies van de Raad en de lidstaten over het waarborgen van vrije en eerlijke Europese verkiezingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren Rijk en Politie tijdens coronacrisis

  Staatssecretaris Knops laat weten welke maatregelen de overheidssectoren Rijk en Politie nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers tijdens de coronacrisis kunnen thuiswerken op een manier die verantwoord is volgens de wetgeving over arbeidsomstandigheden (Arbowetgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kwetsbaarheden op internet

  Brief van minister Plasterk ( BZK ), mede namens minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over de afwegingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om geconstateerde kwetsbaarheden op internet al dan niet bekend te stellen en de Kamer over de aard van deze waarborgen in te lichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Audit Rijnstraat 8

  Een nader onderzoek naar verklaringen voor, en effecten van de beleving van gebruikers van het rijkskantoor Rijnstraat 8

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapportage Monitor Integriteit en veiligheid Openbaar Bestuur 2016

  Minister Plasterk (BZK) biedt de Tweede Kamer de rapportage aan van de monitor Integriteit en Veiligheid. Deze heeft betrekking op politieke ambtsdragers en op overheidsmedewerkers bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De monitor zegt dus niets over andere sectoren zoals openbaar vervoer, zorg en sociale zekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over HR analytics Rijksoverheid

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 15 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over HR analytics Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen voorspelde toename van intimidatie en bedreiging van politieke bestuurders

  Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) op de vragen van het Kamerlid Koser Kaya (D66) over de voorspelde toename van intimidatie en bedreiging van politieke bestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Inspectieraad 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

  Adviesaanvraag toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging aan de Gezondheidsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen begroting Wonen en Rijksdienst 2016

  Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op vragen van de Tweede Kamer met betrekking tot de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Handleiding opgraven en ruimen en modelbeheersverordening begraafplaatsen

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op Kamervragen en -opmerkingen bij de Handleiding opgraven en ruimen en de modelbeheersverordening begraafplaatsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Toezicht najaar 2009

  Bekijk document gepubliceerd op