Zoekresultaten  1-10 van de 86 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over versterking burgerparticipatie en burgerfora

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de versterking van burgerparticipatie en burgerfora op nationaal en decentraal niveau. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën. Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën (PDF | 4 pagina's | 262 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerparticipatie op nationaal niveau

  Verkennend onderzoek naar wat op het gebied van (burger)participatie op nationaal niveau juridisch kan en moet en naar wat al aan participatie plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wachttijden voor identiteitsbewijzen

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Wachttijd voor identiteitsbewijzen loopt op tot maanden'. De Tweede Kamerleden Van Dijk en Van Der Molen (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland op weg naar de burgerbegroting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

  Het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Woo-verzoek consultatie centrale voorziening biometrische gegevens - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de consultatie van de wijziging van de Paspoortwet met betrekking tot de centrale voorziening voor biometrische gegevens. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Beleidsdoorlichting artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

  In deze beleidsdoorlichting wordt ingegaan op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid voor reisdocumenten en de basisadministratie personen in de periode 2015 – 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Live Enrolment

  Onderzoek naar het gebruik van live enrolment-apparatuur in de aanvraagprocessen van reisdocumenten. Live enrolment is het opnemen van de biometrische gegevens van de burger op de locatie van de aanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op de autorisatietabelregels van afnemers aangesloten op het GBA-netwerk

  Toelichting op welke taken de betrokken bestuursorganen en derden een autorisatiebesluit hebben gekregen om persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie in te zien. 

  Bekijk document gepubliceerd op