Zoekresultaten  1-10 van de 251 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Lage inkomenshuishoudens in de knel door Rotterdams woonbeleid'

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Lage-inkomenshuishoudens in de knel op de woningmarkt door Rotterdams woonbeleid'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rol notarissen bij dubieuze grondhandel

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de rol van notarissen bij dubieuze grondhandel. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over rol notarissen bij dubieuze grondhandel (PDF | 5 pagina's | 280 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PVDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november 2019

  Minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten Uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 20 en 21 november 2019. Zij gaan daarbij in op de voortgang van het MIRT en enkele moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 en 22 november 2018

  Minister Ollongren (BZK), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda

  In dit deel van de Strategische Agenda Flevoland staat centraal hoe de betrokken overheden gaan werken aan het geschetste perspectief, de opgaven en doelen. Dit vormt de uitvoeringsagenda waarmee Rijk en regio de langjarige samenwerking aangaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie

  Dit document is een bijlage bij het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van Wind in de Zeilen, het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland

  Beleidsagenda om te bevorderen dat er huizen worden gebouwd, dat mensen lagere huurlasten krijgen, een eigen woning beter kunnen financieren en dat hun leefomgeving is beschermd. Samen bouwen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk.

  Bekijk document gepubliceerd op