Zoekresultaten  1-50 van de 355 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Marktontwikkeling en marktordening Carbon Capture and Storage (CCS)

  Eindrapport over het onderzoek naar opties voor marktordening en aanvullend instrumentarium die leiden tot een tijdige en maatschappelijk kostenefficiënte realisatie van Carbon Capture and Storage (CCS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

 • Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op Kamervragen over de marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS). Het lid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS) (PDF | 6 pagina's | 303 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS) (PDF | 2 pagina's | 326 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The economic impact of low-carbon vehicles in the Netherlands

  Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief over Tussenbalans Groene Groei 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS)

  Staatssecetaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken over de afvang, transport en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Voor de CO2- reductiedoelstelling van 2030 is additionele infrastructuur voor CO2-transport en -opslag vereist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek kosteneffectiviteit CCS alternatieven 2021

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de aantoonbaar kosteneffectieve technische alternatieven voor CCS. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (koolstofafvang en -opslag). Dit is een vervolgonderzoek over ontwikkelingen die de overwegingen en conclusies veranderen van het eerdere onderzoek uit 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

  Hierbij treft u de Kamerbrief Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG. Het kabinet heeft besloten om de voorlopige voorziening die de Raad van State met haar uitspraak van 18 november 2015 heeft getroffen voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden. Dat betekent dat de gaswinning wordt beperkt tot 27 miljard m³ met ruimte voor meer productie als dat nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen. De keuze voor dit productieniveau is in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Op basis van het nieuwe winningsplan van NAM zal het kabinet volgend jaar, na advisering door SodM en decentrale overheden, een besluit nemen voor de langere termijn. Hieronder treft u tien bijlagen bij deze Kamerbrief. De eerste bijlage, de invulling van aantal andere moties en toezeggingen, treft u achter de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over investering ArcelorMittal en Belgische overheden in groen staal

  Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de berichten 'ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatietechnologieën in de toonaangevende vestiging in Gent' en '1 miljard voor groenere staalproductie ArcelorMittal in Gent'. De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Leijten (SP) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 bij Kamerbrief afhandeling schade door gaswinning in Groningen

  Review (prijs)aanbiedingen JBG voor herstel van aardbevingsschade.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamerveragen over het bericht 'Lightyear stopt productie eerste zonneauto 'Focus op goedkopere model''

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 - Staatstoezicht op de Mijnen

  Het jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar toezicht in 2013 heeft uitgevoerd, de samenwerking van SodM met andere toezichthouders nationaal en internationaal en het presteren van SodM zelf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 SodM

  Jaarverslag over 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt toezicht op de exploratie, winning, transport en opslag van delfstoffen zoals olie, gas en zout, en op de exploratie en winning van aardwarmte (geothermie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on investment climate in bio-based industries in the Netherlands

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modelversies publieke SDRA Groningen 2023 - Advies SodM over modelversies SDRA Groningen 2023

  De seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) wordt door TNO uitgevoerd. Om te komen tot een keuze voor de modelcomponenten voor de SDRA, is een zorgvuldig proces ingericht. TNO heeft een technisch statusrapport opgeleverd waarin een voorstel is opgenomen voor de te gebruiken modelversies en modelparameters voor de publieke SDRA Groningen 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Market Developments of and Opportunities for biobased products and chemicals

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO rapport, Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modelversies publieke SDRA Groningen 2023 - Appendix B bij Technisch statusrapport

  De seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) wordt door TNO uitgevoerd. Om te komen tot een keuze voor de modelcomponenten voor de SDRA, is een zorgvuldig proces ingericht. TNO heeft een technisch statusrapport opgeleverd waarin een voorstel is opgenomen voor de te gebruiken modelversies en modelparameters voor de publieke SDRA Groningen 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de maatwerkafspraken voor het verduurzamen van de industrie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie (PDF | 27 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over gasafspraken met andere landen - Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over gasafspraken met andere landen

  Besluit op een verzoek om informatie over gasafspraken met andere landen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over versterken positie consument voor de groene transitie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdD hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over versterken positie consument voor de groene transitie (PDF | 4 pagina's | 195 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie

  Analyse als input voor een routekaart voor de verduurzaming van de industrie. Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie (PDF | 85 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector

  Onderzoek naar enerzijds de verduurzamingsplannen van andere grote Europese staalbedrijven dan TATA Steel en anderzijds de (financiële) ondersteuning die andere lidstaten hierin bieden. Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector (PDF | 115 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 1-40 bij besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel - Openbaar gemaakte documenten 24-35a

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

  Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit rapport staat wat het MIEK is en wat de voortgang is ten opzichte van het overzicht van 2021.  MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PDF | 80 pagina's | 16,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 245-391 bij besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel - Openbaar gemaakte documenten 245-326

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 208-244 bij besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel - Openbaar gemaakte documenten 208-243b

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 245-391 bij besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel - Openbaar gemaakte documenten 326-386

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 117-206 bij besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel - Openbaar gemaakte documenten 117-183

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

  Evaluatie Tijdelijke wet Groningen (PDF | 183 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

  Het rapport evalueert de Tijdelijke wet Groningen (TwG). Het geeft belangrijke conclusies over de doelen van de TwG en de uitwerking van de wet in de praktijk. Evaluatie Tijdelijke wet Groningen (PDF | 183 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Protocol mijnbouwschade Groningen - Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over Protocol mijnbouwschade Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over het Protocol mijnbouwschade Groningen. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Protocol mijnbouwschade Groningen - Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over Protocol mijnbouwschade Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over het Protocol mijnbouwschade Groningen. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene Expression of Principles Tata Steel Nederland

  Engelstalig richtgevend document om te komen tot maatwerkafspraken voor de transitie van Tata Steel Nederland naar een meer duurzame en schone staalproductie. Herziene Expression of Principles Tata Steel Nederland (PDF | 10 pagina's | 490 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming. Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie (PDF | 33 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkeling transportnet voor waterstof

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof. Het transportnet is het verbindende element tussen industriële clusters en regio’s, havengebieden, aanlandingspunten voor wind op zee, opslagfaciliteiten en onze buurlanden. Kamerbrief over ontwikkeling transportnet voor waterstof (PDF | 15 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e deelbesluit op Wob-verzoek over beleidsbeïnvloeding klimaat- en energiebeleid door lobby bedrijfsleven

  3e deelbesluit op een verzoek om informatie over beïnvloeding van het klimaat- en energiebeleid door lobby van het bedrijfsleven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Expression of Principles - Tata Steel - Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over Expression of Principles - Tata Steel

  Besluit op een verzoek om informatie over Expression of Principles - 'Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 223-341 bij besluit Wob-verzoek afbouw gaswinning Groningen 2018 - Openbaar gemaakte documenten 223-270

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om documenten over het versneld afbouwen van de Groningse gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit de periode 1 november 2017 tot 1 augustus 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 Wob-verzoek gaswinning en aardbevingen Groningen (totstandkoming NCG/IMG en richtlijnen inspecteurs) - Openbaar gemaakte documenten deel 4

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die dit veroorzaakt. Dit deelbesluit gaat over de totstandkoming van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) en TCMG/IMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) (Instituut Mijnbouwschade Groningen) als aparte organisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Literature review and compilation of input data/parameters for Groningen gas field modelling

  Literature review and compilation of input data/parameters for Groningen gas field modelling (PDF | 35 pagina's | 3,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gewijzigd Winningsplan Groningenveld 2013 met bijlagen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Memorie van Antwoord - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen (PDF | 13 pagina's | 224 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 Wob-verzoek gaswinning en aardbevingen Groningen (totstandkoming NCG/IMG en richtlijnen inspecteurs) - Openbaar gemaakte documenten deel 1

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die dit veroorzaakt. Dit deelbesluit gaat over de totstandkoming van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) en TCMG/IMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) (Instituut Mijnbouwschade Groningen) als aparte organisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 18 - Technical Addendum to the Winningsplan Groningen 2013 Subsidence, Induced Earthquakes and Seismic Hazard Analysis in the Groningen Field

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e deelbesluit op Wob-verzoek over beleidsbeïnvloeding klimaat- en energiebeleid door lobby bedrijfsleven

  3e deelbesluit op een verzoek om informatie over beïnvloeding van het klimaat- en energiebeleid door lobby van het bedrijfsleven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op