Zoekresultaten  1-10 van de 60 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

  Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Nanotechnologie

  Kamerbrief van minister Verhagen (EL&I), inzake de 2e voortgangsrapportage Nanotechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over BNC-fiche Dataverordening

  Minister Adriaansens (EZK) geeft de Tweede Kamer antwoord op vragen over het BNC-fiche Dataverordening. De vragen zijn vanuit verschillende fracties gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van verslag over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19

  BIjlage 1: nota van verslag tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kosten internet in Nederland

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht "Internet kan tientallen euro's goedkoper in Nederland". Het gaat om vragen van het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) en van de Tweede Kamerleden Grevink en Rajkowski (beiden VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening

  Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen in de Raad van de Dataverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording schriftelijk overleg BNC-fiches AI en reactie brief Rathenau Instituut

  Antwoorden over de fiches inzake Kunstmatige Intelligentie en een reactie op de brief van het Rathenau Instituut inzake de 'Zeven aandachtspunten voor de AI- verordening'. De antwoorden zijn van minister Blok (EZK), minister Grapperhaus (JenV), minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Knops (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag over goedkeuring overeenkomst eengemaakt octrooigerecht

  Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot goedkeuring van de op 19 februari 2013 in Brussel tot stand gekomen overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht.

  Bekijk document gepubliceerd op