Zoekresultaten  1-50 van de 178 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over Carbon Capture and Storage-subsidies

  Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over Carbon Capture and Storage-subsidies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport van Joint Research Centre (JRC) Carbon accounting of forest bioenergy

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij de kabinetsreactie op de consultatie Carbon Leakage

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de kabinetsreactie op de consultatie over Carbon Leakage (koolstoflekkage).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS)

  Staatssecetaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken over de afvang, transport en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Voor de CO2- reductiedoelstelling van 2030 is additionele infrastructuur voor CO2-transport en -opslag vereist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het rapport 'A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study phase 2'. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapport onderzoek koolstoflekkage non-ETS

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt het rapport 'Risk of carbon leakage in Dutch non-ETS sectors' naar de Tweede Kamer. Ook geeft de minister een samenvatting van het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op moties uit tweeminutendebat Milieuraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op 2 moties van het Tweede Kamerlid Thijssen en de motie-Kröger-Klaver. De moties gaan over de Effort Sharing Regulation, het Carbon Border Adjustment Mechanism, en de hoge gasprijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Green Deal Industrial Plan

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de antwoorden op nadere vragen over het Green Deal Industrial Plan. Eerste Kamerleden hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over marktontwikkeling en -ordening van CO2-transport en opslag

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de CO2-infrastructuur en de borging van de randvoorwaarden om die ontwikkeling tijdig, open en transparant te laten verlopen.

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over het artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden n Thijssen (PvdA) en Kröger (GL).

 • Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023

  1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030, bestaande uit een Excel-tabellenbestand in het Engels (voorgeschreven format van de Europese Commissie). De tabellen worden digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 8e van de periodieke brieven over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken 'Fit for 55-pakket'. In deze brief besteedt de minister bijzondere aandacht aan de CO2-standaarden voor auto’s en bestelwagens. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. Dit pakket moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de maatwerkafspraken voor het verduurzamen van de industrie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden

  Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden 6 t/m 10.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verlenging Indirecte Kostencompensatie ETS

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de verlenging van de subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetgevingsprogramma Klimaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorlopig akkoord op herziening EU ETS en nieuw Sociaal Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het voorlopig akkoord op herziening van het EU ETS en een nieuw Sociaal Klimaatfonds. Beiden zijn onderdeel van het Fit-for-55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de wijziging van de Klimaatwet. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de zesde periodieke brief omtrent de stand van zaken met betrekking tot het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over CO2-verwijdering

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over CO2-verwijdering. De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e periodieke brief over stand van zaken 'Fit for 55'-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de 2e periodieke brief aan over de stand van zaken bij het pakket 'Fit for 55'. Dit gaat over de Europese inspanningen om de uitstoot van CO2 te verminderen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van begrotingsbehandeling EZK

  Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geven antwoord op vragen van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport met voorstel voor ophoging van het 2030-doel

  Rapport met voorstel voor ophoging van het 2030-doel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 7e van de periodieke brieven over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke regels instelling Klimaatfonds

  Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van de wet tijdelijke regels van de instelling van een Klimaatfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex 5 bij rapport 'Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050'

  Beschrijving van verschillende beleidsopties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsappreciatie IPCC-rapporten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit de Climate Change 2022-rapporten 'Impacts, Adaption and Vulnerability' en 'Mitigation of Climate Change' van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN. Tevens geeft hij hierop de kabinetsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidssamenvatting 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability'

  Samenvatting van het rapport 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability' van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen geagendeerde stukken Milieuraad 15 juni 2015.

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) beantwoordt vragen van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu over de geagendeerde stukken voor het schriftelijk overleg van de Milieuraad van juni 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapporten over de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change en inzet IPCC - Rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag met beantwoording Kamervragen over afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

  Minister Blok beantwoordt vragen over de brief van 30 maart 2021 ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie’ en de brief van 23 april 2021 ‘Gevolgen controversieel verklaren Expression of Principles met Tata Steel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda Klimaatneutraal Nederland

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) gaat in op het begrip klimaatneutraliteit. Daarnaast informeert de minister de Tweede Kamer over de keuzes die Nederland in EU-verband reeds gemaakt heeft en welke keuzes in EU-verband nog worden gemaakt. Verder licht hij de keuzes toe die Nederland op nationaal niveau maakt in het 2e Klimaatplan. Ten slotte schetst minister Jetten het vervolgproces richting het 2e Klimaatplan dat in 2024 wordt vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag van de Energieraad 4 december 2019

  Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad 4 december 219 toe. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Noordzee energie outlook

  Deze Noordzee Energie Outlook is een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor energieproductie en -transport vanaf de Noordzee in de periode 2030-2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legenda Exceltabel Voorjaarspakket Klimaat

  Per maatregel is aangegeven welke bewindsperso(o)n(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de uitwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Fit for 55-pakket. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief resultaten Mission Innovation en deelname 2e fase

  Minister Van 't Wout informeert de Eerste en Tweede Kamer over de resultaten van Mission Innovation en het voornemen tot deelname aan de 2e fase van dit initiatief. Mission Innovation heeft als doel investeringen in energie-innovatie te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport 'Policies for a climate-neutral industry: Lessons from the Netherlands'

  Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over het rapport 'Policies for a climate-neutral industry: Lessons from the Netherlands' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GL) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over welke instrumenten in te zetten voor hernieuwbare waterstof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gefluoreerde broeikasgassen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over gefluoreerde broeikasgassen. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg Klimaat en Energie

  Minister Wiebes beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg Klimaat en Energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS

  Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PBL-rapport an analysis of statements on projected regional impacts in the 2007 report cfm. Mot... - IZ2010013590bPBLIPCCinvestigation

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over sterke daling CO2-prijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitkomsten onderzoek naar de klimaatontwrichtende investeringsplannen van de liegende fossiele industrie

  Minister Adriaansens (EZK) en minister Jetten (Klimaat en Energie) geven antwoorden op vragen over de explosieve uitkomsten van het onderzoek van het Amerikaanse House Committee on Oversight and Reform naar de klimaatontwrichtende investeringsplannen van de liegende fossiele industrie. De Tweede Kamerleden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) deelt de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op