Zoekresultaten  1-50 van de 371 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het rapport 'A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study phase 2'. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over CCS-installatie bij waterstofproject Shell

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt zijn antwoorden op vragen over de CSS-installatie (carbon capture and storage) bij een waterstofproject van Shell. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Teunissen en Van Raan (PvdD). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met actuele stand van zaken 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer wat de recente ontwikkelingen in Oekraïne betekenen voor de kabinetsappreciatie van de Europese voorstellen binnen het ‘Fit for 55’-pakket die gericht zijn op herziening en herschikking van de EU-richtlijn en -verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (“Waterstof en gas decarbonisatiepakket”).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op moties uit tweeminutendebat Milieuraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op 2 moties van het Tweede Kamerlid Thijssen en de motie-Kröger-Klaver. De moties gaan over de Effort Sharing Regulation, het Carbon Border Adjustment Mechanism, en de hoge gasprijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken SDE++ herfst 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de SDE++. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

 • Antwoorden Kamervragen over plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren. De vragen zijn gesteld door het lid Bontenbal (CDA).

 • Kamerbrief over nieuwe maatregelen netcongestie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van netcongestie.

 • Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023

  1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030, bestaande uit een Excel-tabellenbestand in het Engels (voorgeschreven format van de Europese Commissie). De tabellen worden digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met voortgangsupdate rol batterijen in energiesysteem

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de beoogde inzet van subsidie voor de opslag bij grootschalig zon-PV. Daarnaast beschrijf ik de rol van batterijen in het energiesysteem. Ook informeert de minister de Kamer over de laatste ontwikkelingen vanuit het Bestuurlijk Overleg Batterijen van 25 september 2023.

 • Definitief EU-voorstel taxonomie van aardgas en kernenergie

  Definitief EU-voorstel van 2 februari 2022 over taxonomie van aardgas en kernenergie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 8e van de periodieke brieven over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over faillissementen van energiebedrijven

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) over faillissementen van energiebedrijven. De vragen zijn van de Kamerleden Leijten en Beckerman (beiden SP) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met uitwerking afspraken in coalitieakkoord over kernenergie - Brief aan Tweede Kamer met bijlage 1-4 over kernenergie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie. In de brief gaat de minister ook in op de voorkeur voor de plaats Borssele als locatie voor 2 nieuwe kerncentrales. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedelegeerde Verordening

  Gedelegeerde Verordening tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2039 wat betreft economische activiteiten in bepaalde energiesectoren en Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 wat betreft specifieke openbaarmakingen voor die economische activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Verslag Energieraad 19 december 2022

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt u het Verslag Energieraad 19 december 2022. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie EU-beleid als evenaring van nationale emissiereductie industrie

  Onderzoek naar scenario’s  waarin uitsluitend Europese regelgeving de Nederlandse reductiedoelen voor de industrie borgt,  waardoor de nationale CO2- heffing niet meer nodig zou zijjn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde Agenda informele Energieraad 27 en 28 februari 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda van de informele Energieraad op 27 en 28 februari 2023. De minister heeft met zijn Luxemburgse, Deense, Duitse, Estse, Finse en Letse collega's een non-paper uitgebracht waarin ze een 1e visie delen op de hervorming van de elektriciteitsmarkt waar de Europese Commissie aan werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • An OECD/IEA review of fossil-fuel subsidies in the Netherlands

  An OECD/IEA review of fossil-fuel subsidies in the Netherlands 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorlopig akkoord op herziening EU ETS en nieuw Sociaal Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het voorlopig akkoord op herziening van het EU ETS en een nieuw Sociaal Klimaatfonds. Beiden zijn onderdeel van het Fit-for-55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openstelling SDE++ 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de openstelling SDE++ 2023. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over faillissementsaanvraag Anode Energie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Anode Energie vraagt faillissement aan vanwege energieprijzen'. De Tweede Kamerleden Erkens (VVD) en Boucke (D66) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e periodieke brief over stand van zaken 'Fit for 55'-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de 2e periodieke brief aan over de stand van zaken bij het pakket 'Fit for 55'. Dit gaat over de Europese inspanningen om de uitstoot van CO2 te verminderen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van begrotingsbehandeling EZK

  Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geven antwoord op vragen van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkeling transportnet voor waterstof

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof. Het transportnet is het verbindende element tussen industriële clusters en regio’s, havengebieden, aanlandingspunten voor wind op zee, opslagfaciliteiten en onze buurlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstverkenning ODE

  Ambtelijke verkenning van knelpunten die voortvloeien uit het oorspronkelijke doel van de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de randvoorwaarden die aan de ODE gekoppeld zijn in de loop der jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met antwoorden op vragen over en uitwerking van prijsplafond

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt zijn antwoorden op vragen over het tijdelijk prijsplafond (een maximumprijs) voor energie. Deze vragen zijn gesteld vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor EZK. Daarnaast gaat de minister in deze brief in op de verdere uitwerking van het tijdelijk prijsplafond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex I bij definitieve EU-voorstel taxonomie van aardgas en kernenergie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 7e van de periodieke brieven over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleid gericht op de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt. Daarnaast gaat hij in op meerdere Kamermoties over dit onderwerp. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bundeldocument stukken actieve openbaarmaking

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over energieleverancier Enstroga die omvalt door de hoge gasprijs

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat-Energie) geeft antwoord op Kamervragen over energieleverancier Enstroga die omvalt door de hoge gasprijs. De vragen zijn van de leden Gijs van Dijk en Thijssen (beiden PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse reactie op Europese consultatie gedelegeerde handelingen hernieuwbare waterstof

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over mogelijke postcodediscriminatie bij energiebedrijf Oxxio

  Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van Kamerleden Mei Li Vos en Yücel (beiden PvdA) over de mogelijke postcodediscriminatie bij energiebedrijf Oxxio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen nodig voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders beland'

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Miljoenen nodig voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders beland'. De Tweede Kamerleden Boucke en Hagen (beiden D66) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 9e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) EZK

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de 9e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) van het ministerie van EZK. De vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag Energieraad van 25 oktober 2022

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Energieraad van 25 oktober 2022 in Luxemburg. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Europese noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de Europese noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over mogelijke windfall profits in de energieintensieve industrie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken Nationaal Groeifonds

  Modelformulieren voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken tussen fondsbeheerders en ontvangende ministers in het kader van het Nationaal Groeifonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op RepowerEU-plan

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de beoordeling van het RepowerEU-plan. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek gedogen ingebruikname LNG-terminal EemsEnergy Terminal

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) verzoekt gedeputeerde staten van de provincie Groningen om het aanlanden van LNG met behulp van 2 LNG-schepen te gedogen totdat de benodigde vergunningen worden verleend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering tijdelijk plafond marktinkomsten elektriciteitsproducenten

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van het tijdelijke verplichte plafond op marktinkomsten van producenten van elektriciteit. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - R&D&I

  Adviescommissie Nationaal Groeifonds - Expertrapporten eerste beoordelingsronde 2021 - R&D&I

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over mogelijk na-ijlende gevolgen voormalige steenkolenwinning in Limburg

  Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over zijn aanpak over de mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag met beantwoording Kamervragen over afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

  Minister Blok beantwoordt vragen over de brief van 30 maart 2021 ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie’ en de brief van 23 april 2021 ‘Gevolgen controversieel verklaren Expression of Principles met Tata Steel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda Klimaatneutraal Nederland

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) gaat in op het begrip klimaatneutraliteit. Daarnaast informeert de minister de Tweede Kamer over de keuzes die Nederland in EU-verband reeds gemaakt heeft en welke keuzes in EU-verband nog worden gemaakt. Verder licht hij de keuzes toe die Nederland op nationaal niveau maakt in het 2e Klimaatplan. Ten slotte schetst minister Jetten het vervolgproces richting het 2e Klimaatplan dat in 2024 wordt vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over subsidie sluiting kolencentrales

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen en reageert op opmerkingen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de kabinetsbrief van 30 november 2021 over 'Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag formele Energieraad 28 maart 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Energieraad op 28 maart 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over noodplan 'Save Gas for a Safe Winter'

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het noodplan 'Save Gas for a Safe Winter' van de Europese Commissie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op