Zoekresultaten  1-26 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over resultaten COP28

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de 28e Conferentie van Partijen (COP28), de jaarlijkse mondiale klimaattop, die plaatsvond in Dubai van 30 november tot 13 december 2023.

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met Nota naar aanleiding 2e verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het 2e verslag aan bij het wetsvoorstel over tijdelijke regels voor de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds).

 • Kamerbrief over marktontwikkeling en -ordening van CO2-transport en opslag

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de CO2-infrastructuur en de borging van de randvoorwaarden om die ontwikkeling tijdig, open en transparant te laten verlopen.

 • Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023

  1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030, bestaande uit een Excel-tabellenbestand in het Engels (voorgeschreven format van de Europese Commissie). De tabellen worden digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Green Deal Industrial Plan

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de antwoorden op nadere vragen over het Green Deal Industrial Plan. Eerste Kamerleden hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken 'Fit for 55-pakket'. In deze brief besteedt de minister bijzondere aandacht aan de CO2-standaarden voor auto’s en bestelwagens. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de maatwerkafspraken voor het verduurzamen van de industrie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetgevingsprogramma Klimaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over CO2-verwijdering

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over CO2-verwijdering. De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke regels instelling Klimaatfonds

  Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van de wet tijdelijke regels van de instelling van een Klimaatfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda Klimaatneutraal Nederland

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) gaat in op het begrip klimaatneutraliteit. Daarnaast informeert de minister de Tweede Kamer over de keuzes die Nederland in EU-verband reeds gemaakt heeft en welke keuzes in EU-verband nog worden gemaakt. Verder licht hij de keuzes toe die Nederland op nationaal niveau maakt in het 2e Klimaatplan. Ten slotte schetst minister Jetten het vervolgproces richting het 2e Klimaatplan dat in 2024 wordt vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legenda Exceltabel Voorjaarspakket Klimaat

  Per maatregel is aangegeven welke bewindsperso(o)n(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de uitwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitkomsten onderzoek naar de klimaatontwrichtende investeringsplannen van de liegende fossiele industrie

  Minister Adriaansens (EZK) en minister Jetten (Klimaat en Energie) geven antwoorden op vragen over de explosieve uitkomsten van het onderzoek van het Amerikaanse House Committee on Oversight and Reform naar de klimaatontwrichtende investeringsplannen van de liegende fossiele industrie. De Tweede Kamerleden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over welke instrumenten in te zetten voor hernieuwbare waterstof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over het artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden n Thijssen (PvdA) en Kröger (GL).

 • Toetsingskader Garantieregeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming Klimaat

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Voorjaarsbesluitvorming over aanvullende klimaat-maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamerveragen over het bericht 'Lightyear stopt productie eerste zonneauto 'Focus op goedkopere model''

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorgestelde verordening EU-certificering van koolstofverwijderingen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op nadere vragen over de voorgestelde verordening EU-certificering van koolstofverwijderingen. De Eerste Kamerleden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs'

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Boucke en Dekker-Abdulaziz (beiden D66). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen netbeheerders

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen van de netbeheerders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de 1e voortgangsrapportage, in de vorm van tabellen, over de uitvoering van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Deze tabellen worden ook digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over WLO en MKBA oliewinning Schoonebeek

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het actualiseren van de efficiënte CO2-prijs uit de Welvaart en Leefomgeving (WLO)-studie en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) over de oliewinning in Schoonebeek. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over afbouwpad fossiele subsidies

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en minister Jetten (Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over het afbouwpad van fossiele subsidies. De Tweede Kamerleden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang maatwerkafspraken

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatwerkaanpak met het oog op de verduurzaming van de industrie.

  Bekijk document gepubliceerd op