Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het rapport 'A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study phase 2'. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Green Deal Industrial Plan

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de antwoorden op nadere vragen over het Green Deal Industrial Plan. Eerste Kamerleden hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over marktontwikkeling en -ordening van CO2-transport en opslag

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de CO2-infrastructuur en de borging van de randvoorwaarden om die ontwikkeling tijdig, open en transparant te laten verlopen.

 • Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023

  1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030, bestaande uit een Excel-tabellenbestand in het Engels (voorgeschreven format van de Europese Commissie). De tabellen worden digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over het artikel 'Yara tekent voor 1,5 megaton CO₂-reductie in 2030'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden n Thijssen (PvdA) en Kröger (GL).

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 8e van de periodieke brieven over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken 'Fit for 55-pakket'. In deze brief besteedt de minister bijzondere aandacht aan de CO2-standaarden voor auto’s en bestelwagens. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de maatwerkafspraken voor het verduurzamen van de industrie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden

  Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden 6 t/m 10.

  Bekijk document gepubliceerd op