Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het rapport 'A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study phase 2'. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken SDE++ herfst 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de SDE++. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

 • Antwoorden Kamervragen over plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren. De vragen zijn gesteld door het lid Bontenbal (CDA).

 • Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023

  1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030, bestaande uit een Excel-tabellenbestand in het Engels (voorgeschreven format van de Europese Commissie). De tabellen worden digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nieuwe maatregelen netcongestie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van netcongestie.

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 8e van de periodieke brieven over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Verslag Energieraad 19 december 2022

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt u het Verslag Energieraad 19 december 2022. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde Agenda informele Energieraad 27 en 28 februari 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda van de informele Energieraad op 27 en 28 februari 2023. De minister heeft met zijn Luxemburgse, Deense, Duitse, Estse, Finse en Letse collega's een non-paper uitgebracht waarin ze een 1e visie delen op de hervorming van de elektriciteitsmarkt waar de Europese Commissie aan werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorlopig akkoord op herziening EU ETS en nieuw Sociaal Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het voorlopig akkoord op herziening van het EU ETS en een nieuw Sociaal Klimaatfonds. Beiden zijn onderdeel van het Fit-for-55-pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op