Zoekresultaten  1-50 van de 107 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Marktontwikkeling en marktordening Carbon Capture and Storage (CCS)

  Eindrapport over het onderzoek naar opties voor marktordening en aanvullend instrumentarium die leiden tot een tijdige en maatschappelijk kostenefficiënte realisatie van Carbon Capture and Storage (CCS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

 • The economic impact of low-carbon vehicles in the Netherlands

  Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief over Tussenbalans Groene Groei 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek kosteneffectiviteit CCS alternatieven 2021

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de aantoonbaar kosteneffectieve technische alternatieven voor CCS. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (koolstofafvang en -opslag). Dit is een vervolgonderzoek over ontwikkelingen die de overwegingen en conclusies veranderen van het eerdere onderzoek uit 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on investment climate in bio-based industries in the Netherlands

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Market Developments of and Opportunities for biobased products and chemicals

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO rapport, Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector

  Onderzoek naar enerzijds de verduurzamingsplannen van andere grote Europese staalbedrijven dan TATA Steel en anderzijds de (financiële) ondersteuning die andere lidstaten hierin bieden. Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector (PDF | 115 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

  Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit rapport staat wat het MIEK is en wat de voortgang is ten opzichte van het overzicht van 2021.  MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PDF | 80 pagina's | 16,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie

  Analyse als input voor een routekaart voor de verduurzaming van de industrie. Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie (PDF | 85 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

  Evaluatie Tijdelijke wet Groningen (PDF | 183 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

  Het rapport evalueert de Tijdelijke wet Groningen (TwG). Het geeft belangrijke conclusies over de doelen van de TwG en de uitwerking van de wet in de praktijk. Evaluatie Tijdelijke wet Groningen (PDF | 183 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gewijzigd Winningsplan Groningenveld 2013 met bijlagen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 18 - Technical Addendum to the Winningsplan Groningen 2013 Subsidence, Induced Earthquakes and Seismic Hazard Analysis in the Groningen Field

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex document E: data fiches per materiaal en volledige koppelmatrix

  Annex bij rapport Materialen in de Nederlandse Economie - een beoordeling van de kwetsbaarheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieven voor het verwijderen van de gasaansluiting

  Rapport met alternatieven voor het verwijden van de gasaansluiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsing TNO van de bodemdalingsprognoses en seismische hazard ten gevolge van gaswinning van het Groningen veld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noord4Bio

  Dit rapport kijkt naar concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Literature review and compilation of input data/parameters for Groningen gas field modelling

  Literature review and compilation of input data/parameters for Groningen gas field modelling (PDF | 35 pagina's | 3,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse over verzakkingen, geinduceerde aardbevingen en seismische risicos (bij NAM winningsplan)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SodM winningsplan Groningen 2013

  Advies SodM winningsplan Groningen 2013 en Meet -en Monitoringsplan NAM Groningen gasveld met bijlagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of current genetically modified crop cultivation

  Rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Validatie van GTS advies van 31 januari 2022

  Validatiestudie op het jaarlijkse advies van GTS aan het kabinet over het benodigde niveau van gaswinning uit het Groningen gasveld. De validatie richt zich op fundamentele inconsistenties of problemen in de planningsuitgangspunten van GTS die tot een significant andere uitkomst van het GTS-advies zouden kunnen leiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e proeve MKBA Delta Corridor - Strategie - voorlopige MKBA Delta Corridor

  De industrie is in hoog tempo aan het investeren om te vergroenen en om hun concurrentiepositie te behouden. Hiervoor is een west-oost verbinding van duurzame energie- en grondstoffen nodig: de Delta Corridor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Evaluerend onderzoek van het beleid betreffende de Transparantiebenchmark en de Kristalprijs

  Evaluatie van de Transparantiebenchmark en Kristalprijs over de periode 2016-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Hulp bij bijzondere en schrijnende situaties in Groningen: een evaluatie en vooruitblik

  Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van de Commissie Bijzondere Situaties. In dit rapport wordt de werkwijze van de Commissie , de opbrengsten en doeltreffendheid van haar werkzaamheden belicht. Daarnaast wordt er gereflectereerd wat er de komende jaren nodig is voor bewoners die door de gaswinningsproblematiek in Groningen en rond de gasopslag Norg in de knel komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027

  De Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027 beschrijft 4 programmalijnen voor de ontwikkeling van de biobased economy in Nederland voor de topsectoren agri&food, chemie en energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Antwoord Beleidsprogramma Klimaat

  Het kabinet geeft antwoord op de inbreng van burgers en bedrijven die op het beleidsprogramma Klimaat hebben gereageerd.  Nota van Antwoord Beleidsprogramma Klimaat (PDF | 28 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Final report - Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic risk

  Simulation of reservoir depletion and injection induced seismic events using hydro-mechanical coupled Particle Flow Code 2D modelling on Groningen reservoir geological fault model, including external review. Final report - Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic risk (PDF | 122 pagina's | 18,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e proeve MKBA Delta Corridor

  De industrie is in hoog tempo aan het investeren om te vergroenen en om hun concurrentiepositie te behouden. Hiervoor is een west-oost verbinding van duurzame energie- en grondstoffen nodig: de Delta Corridor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e proeve MKBA Delta Corridor - Voorlopige MKBA Delta Corridor

  De industrie is in hoog tempo aan het investeren om te vergroenen en om hun concurrentiepositie te behouden. Hiervoor is een west-oost verbinding van duurzame energie- en grondstoffen nodig: de Delta Corridor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aardbevingsrisicos in Groningen

  Resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de rol van veiligheid van burgers in de besluitvorming over de gaswinning in de periode 1959-2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effect van drukhandhaving door injecteren op het seismische risico

  Rapport over het inschatten van het netto voordeel van injectie om het risico van aardbevingen en de bodemdaling te minimaliseren. Effect van drukhandhaving door injecteren op het seismische risico (PDF | 17 pagina's | 471 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KEM-24: Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic hazard, Hazard analysis

  KEM-24: Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic hazard, Hazard analysis (PDF | 63 pagina's | 5,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een duurzame economie

  De Nederlandse overheid is onmisbaar om dit transitieproces naar een duurzame economie te begeleiden. De sturingsmogelijkheden die de (rijks) overheid daarvoor heeft staan centraal in dit advies. Naar een duurzame economie (PDF | 69 pagina's | 3 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leveringsverplichtingen Groningengas

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Taskforce Groene Groei

  Advies van de Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven

  De studie ‘TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven’ laat zien dat er naast bedrijfsrisico’s ook kansen voor bedrijven zijn. Bedrijven kunnen hun bedrijfseconomische positie verbeteren als zij zich bewust zijn van de waarde en bedreigingen van de biodiversiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart elektrificatie in de industrie

  De routekaart laat de samenhang zien tussen duurzaam opwekken van stroom en de elektrificatie van de industrie en betrekt deze ontwikkeling bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Elektrificatie van de industrie is nodig voor een duurzame en toekomstbestendige industrie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondstudie Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland

  Achtergrondstudie bij de kabinetsstrategie: ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’ Achtergrondstudie Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland (PDF | 170 pagina's | 2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot monitoringslocatie drainage Huizinge

  Voortgangsrapportage praktijkpilot beoordeling van de verandering van de vlakteligging van landbouwdrainage door geïnduceerde aardbevingen in het gaswinningsgebied van Groningen (status februari 2021).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over de inrichting van de toetsing duurzame biogrondstoffen

  Rapport over de inrichting van de toetsing van certificatieschema' s voor biogrondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Seismic Hazard and Risk Assessment Groningen Field update for Production Profile

  Seismic Hazard and Risk Assessment Groningen Field update for Production Profile.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport verwachte maximale magnitude van aardbevingen in Groningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede advies commissie Omgaan met risicos van geïnduceerde aardbevingen

  Hierbij treft u het tweede advies commissie Omgaan met risicos van geïnduceerde aardbevingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport onderzoek waarderegeling NAM

  Het doel van dit onderzoek is de beantwoording van de vraag of de gedupeerden bij wie schade door waardedaling van hun woning is gecompenseerd op basis van de Regeling Waardedaling van NAM, recht is gedaan. Hiervoor bevat het rapport een juridische en een vastgoed-economische analyse van de Regeling Waardedaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wonen en leven met aardbevingen

  Deze rapportage beschrijft de beleving en de meningen van de bewoners. Met welke problemen hebben ze te maken en welke oplossingsrichtingen ze zien.

  Bekijk document gepubliceerd op