Zoekresultaten  1-10 van de 75 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument C - Transitiepaden gebruikssectoren

  Dit is verdiepingsdocument C van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de transitiepaden van de eindgebruikerssectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

  Het ministerie van EZK heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht te reflecteren op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem (cNPE). Daarbij is in het bijzonder gevraagd in hoeverre de gemaakte hoofdkeuzes passend zijn en of het plan uitvoerbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument B van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de ontwikkelpaden van de hoofdketens van het toekomstige energiesysteem: elektriciteit, waterstof, koolstof en warmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatieverslag bij Aanbiedingsbrief Nationaal Plan Energiesysteem

  In dit participatieverslag is in vier hoofdstukken terug te vinden hoe de inbreng is verwerkt in het definitieve Nationaal plan energiesysteem (NPE). In de bijlages A tot en met D is per onderdeel van de dialoog- en consultatiefase de inbreng in meer detail weergegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten deel 7 bij besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

  Deel 7 (van 10) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

  Deel 2 (van 10) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Keuzewijzer Klimaat en Energie

  Nederland is op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Om dit doel te halen staat het nieuwe kabinet voor bepalende keuzes in het klimaat- en energiebeleid. Dit rapport schetst de belangrijkste vraagstukken en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

  Deel 3 (van 10) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten deel 8 bij besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

  Deel 8 (van 10) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op