Zoekresultaten  1-10 van de 136 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

  Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksverslag Klankbordgroep Risico’s Nanomaterialen 2008-2011

  Naast de voordelen die nanotechnologie biedt, bestaat tegelijkertijd ook zorg over de veiligheid voor mens en milieu. De aandacht richt zich nu vooral op de mogelijke risicos van vrije, slecht afbreekbare nanodeeltjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening

  Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen in de Raad van de Dataverordening. Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening (PDF | 4 pagina's | 215 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Nanotechnologie

  Kamerbrief van minister Verhagen (EL&I), inzake de 2e voortgangsrapportage Nanotechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening (PDF | 2 pagina's | 218 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om niet alleen vitale bedrijven (onder andere financiële instellingen, energieleveranciers, telecomaanbieders), maar ook het niet-vitale bedrijfsleven gericht te informeren en te adviseren over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten. Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (PDF | 10 pagina's | 145 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on investment climate in bio-based industries in the Netherlands

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Market Developments of and Opportunities for biobased products and chemicals

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op