Zoekresultaten  721-730 van de 758 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2019, 1 september - 31 december

  Deze rapportage geeft cijfers over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij De handschoen opgepakt - Evaluatie subsidieregeling SWOV 2006

  In deze bijlage is informatie opgenomen die hoort bij het Eindrapport De handschoen opgepakt - Evaluatie subsidieregeling SWOV 2006. SWOV staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het gaat om: geraadpleegde literatuur; interviews; doorwerking case studies; media-analyse; vergelijking met andere organisaties; rendementsindicatoren; onderzoeksteam, opdrachtgever en commissie van deskundigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzorgingsplaatsen van de toekomst: Verkenning van verdelingsmethodes

  Rapport over de verdeling van nieuwe voorzieningen voor het toekomstbestendig maken van verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Haalbaarheid van een landelijk dekkend alcoholmeetnet

  Onderzoek naar de mogelijkheid om een landelijk dekkend alcoholmeetnet op te zetten. Ook kijkt het onderzoek of het mogelijk is een risico-indicator te ontwikkelen voor rijden onder invloed van alcohol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NIWO jaarverslag 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes beantwoorden vragen uit het verslag van het schriftelijk overleg over het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen. Beantwoording vragen Duurzaamheidskader biogrondstoffen (PDF | 32 pagina's | 612 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afweging markt- en organisatiemodel vrachtwagenheffing

  Het rapport maakt een afweging van varianten voor marktmodellen en organisatiemodellen van de Nederlandse vrachtwagenheffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport 'Spoor door Goes: nulmeting van omgevingstrillingen, prognose en snelheidsmaatregel'

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het effect van de betonnen bak en van snelheidsverlaging  bij trillingen op de spoorlijn door Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek NOx emissiegedrag van een Suzuki Vitara rapport

  Het rapport bespreekt de testresultaten van het emissiegedrag van de Suzuki Vitara Euro 6b diesel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, BLKB 2015/1382M

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 december 2014, BLKB2014/2067M. Een aantal onderdelen is aangepast of verduidelijkt. Daarnaast is het aantal voorzieningen, dat bij het bepalen van de afmetingen van de laadruimte van een bestelauto buiten beschouwing mag worden gelaten, uitgebreid.

  Bekijk document gepubliceerd op