Zoekresultaten  1-10 van de 154 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het COP28 side event Transport Decarbonization at Scale – Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles COP28

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het side-event ‘Transport Decarbonization at Scale – Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles'. bij de COP28. Dit evenement vond plaats op 5 december 2023 bij de COP28 in Dubai. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Afschrift Brief Stand van zaken Programma Baanlichaam

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de ondergrond van het spoor (baanlichaam). Ook gaat de brief in op het vervolgonderzoek naar maatregelen die nodig zijn om de veilige berijdbaarheid te kunnen blijven waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over treinongeval Voorschoten 4 april 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Harbers bij opening Inland Transport Committe

  Toespraak van minister Harbers (IenW) bij de opening van de Inland Transport Committee in Genève (Zwitserland) op 20 februari 2024. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerplan ProRail 2024-2025

  Rapport van proRail. Het rapport geeft de beheerplannen van ProRail weer voor de beheerconcessie die loopt tot 1 januari 2025. Het beheerplan beschrijft de jaren 2024 en 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Staat van de Infrastructuur ProRail

  Het rapport beoordeelt de de technische staat van de infrastructuur voor het spoorwegennet in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met verslag informele EPSCO-Raad onderdeel sociaal beleid november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) voor het onderdeel sociaal beleid. Dit onderdeel vond plaats op 24 november 2023 in Pamplona, Spanje. De brief gaat in op het onderwerp 'geweld tegen vrouwen'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Toekomstperspectief Automobiliteit

  De Ontwikkelagenda beschrijft hoe de auto zijn belangrijke rol in de mobiliteit en bereikbaarheid van Nederlanders in alle delen van het land kan blijven vervullen. Zodat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen; met een zo beperkt mogelijke impact op klimaat en leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Stand van zaken tijdelijke snelheidsbeperking HSL

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over een tijdelijke snelheidsbeperking (TSB) van 120 km/u op de HSL-Zuid tussen Hoofddorp en de Groene Hart Tunnel. Dit naar aanleiding van de resultaten van een Quick Scan van verschillende viaducten op dit baanvakdeel.

  Bekijk document gepubliceerd op