Zoekresultaten  1-10 van de 218 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultuurverwijder
 • Adviesaanvraag cultureel audiovisueel product

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de Raad voor Cultuur om in het advies duiding te geven aan de trends en ontwikkelingen in de AV-sector en deze te wegen ten opzichte van de vier doelen van de regering, om respectievelijk kwalitatief hoogstaand, pluriform, toegankelijk en zichtbaar cultureel audiovisueel product in Nederland te waarborgen en te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie advies over archeologie bij de tijd

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar beleidsreactie op het advies 'Archeologie bij de tijd' van de Raad voor Cultuur. De Tweede Kam,er had het advies op 11 februari 2022 ontvangen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de verdere onderbouwing en uitwerking van het streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Zij had eerder in de Meerjarenbrief cultuur van 4 november 2022 op hoofdlijnen beschreven hoe zij daar invulling aan wil geven. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Over de grens - Op weg naar een gedeelde cultuur

  Adviesrapport over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, om beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en ‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen SO Herijking Canon van Nederland

  Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de antwoorden uit het schriftelijk overleg van 3 september 2020 over de herijking van de Canon van Nederland naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

  Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW over de verruimde collectieve licentieovereenkomst (ECL). Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijke brief van Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie auteursrechtbelangen. Daarin verzoeken zij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Veiligheid en Justitie om de introductie van ECL in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Beleidsreactie advies archeologie bij de tijd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage van het onderzoek naar een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de cultuursector

  Het rapport beschrijft de voordelen en mogelijkheden om in de cultuursector samen te werken bij het gebruik van publieksdata. Door gebruik van data kunnen culturele instellingen meer zicht krijgen op hun publiek. Samenwerking tussen diverse culturele sectoren kan zorgen voor efficiëntie en effectiviteit hierin.  

  Bekijk document gepubliceerd op