Zoekresultaten  1-20 van de 494 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief Monitor Arbeidsmarkt

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de Monitor Arbeidsmarkt oktober 2013 met gegevens over werkgelegenheid, inkomenswaarborg en re-integratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Monitor Arbeidsmarkt april 2013

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, ter informatie, de Monitor Arbeidsmarkt april 2013 met gegevens over werkgelegenheid, inkomenswaarborg en re-integratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ziektewet-uitkeringen vanwege zwangerschap: analyse van mogelijke oorzaken van de stijging tussen 2017 en 2020

  UWV heeft onderzoek gedaan naar het stijgende beroep op de Ziektewet door mensen die ziek zijn door zwangerschap of bevalling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling

  Rapport over de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden in het proces van de claimbeoordeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

  Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Moderne slavernij bij IJmond Werkt’

  Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over het bericht ‘Moderne slavernij bij IJmond Werkt’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voornemens van het kabinet naar aanleiding van het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kosten en resultaten van re-integratie : eindrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet

  Minister Kamp (SZW) zendt de Tweede Kamer het Nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het proces van baancreatie

  Deze infographic beschrijft wat er allemaal bij komt kijken wanneer je als werkgever initiatiefnemer bent voor baancreatie en waar je rekening mee kunt houden. Baancreatie is het realiseren van geschikt, aangepast werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Memorie van antwoord inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OECD rapport Mental Health and Work: the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte?

  Factsheet met informatie over loondoorbetaling bij ziekte en over de veranderingen die in dit systeem worden doorgevoerd per 1 januari 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

  Overeenkomst tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars over de ontwikkeling van een verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering ondersteunt werkgevers bij hun re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Rapportage Handhaving 2010

  De Integrale Rapportage Handhaving 2010 beschrijft de handhavingsactiviteiten op terrein van werk en inkomen. De rapportage kijkt ook terug op de programmaperiode 2007-2010. Hieruit blijkt dat maatregelen uit voorgaande rapportages hebben geleid tot verbeteringen. Maar er zijn meer en betere acties van gemeenten, het UVW en de SVB nodig om fraude aan te pakken. Het nieuwe Handhavingsprogramma 2011-2014 zet hier ook op in.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  Minister Koolmees informeert  de Tweede Kamer over diverse ontwikkelingen op het terrein van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van minister Donner over een aantal ontwikkelingen in het kader van het vangnet-Ziektewet (ZW)

  Bekijk document gepubliceerd op