Zoekresultaten  11-20 van de 453 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
 • Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet

  Minister Kamp (SZW) zendt de Tweede Kamer het Nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Memorie van antwoord inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte?

  Factsheet met informatie over loondoorbetaling bij ziekte en over de veranderingen die in dit systeem worden doorgevoerd per 1 januari 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OECD rapport Mental Health and Work: the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werk: van belang voor iedereen

  Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over werken met een chronische ziekte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

  Overeenkomst tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars over de ontwikkeling van een verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering ondersteunt werkgevers bij hun re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1062 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Toezegging gedaan tijdens het VOA arbeidsmarktbeleid van 20 mei 2021, over openbaarmaking en veroordelingen m.b.t. discriminatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  Minister Koolmees informeert  de Tweede Kamer over diverse ontwikkelingen op het terrein van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

  Bekijk document gepubliceerd op