Zoekresultaten  1-10 van de 126 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Nieuw vandaag

  Rapport Ons voetbal is van iedereen - Plan van aanpak 2023-2025

  Rapport Ons voetbal is van iedereen - Plan van aanpak 2023-2025

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage over het de uitvoering van het Verdrag van Istanbul (voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld)

  Baseline-evaluatie van de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op aanbevelingen Commissie Samson

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) aan de Tweede Kamer met de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van de Commissie Samson. De brief gaat ook in op verzoeken tot schadevergoeding en de rol van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

  Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Algemene commissie Jeugdzorg naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GREVIO’s evaluatierapport

  De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) heeft de wettelijke en andere maatregelen onderzocht die Nederland neemt om uitvoering te geven aan de bepalingen van het Verdrag van Istanbul (Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorbereiding invoering Jeugdwet op 1 januari 2015

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over de voorbereiding van de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwevenheid zorg & criminaliteit

  Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in aard en omvang van de verwevenheid tussen zorg en criminaliteit. Dit moet handvatten opleveren om het probleem aan te pakken en het te agenderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Deze handreiking is opgesteld in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'.

  Bekijk document gepubliceerd op