Zoekresultaten  1-10 van de 522 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • EK Bijlage 4 Monitoring betere waarborgen veiligheid melder

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten

  Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het richtlijnvoorstel voor de procedurele waarborgen voor minderjarige verdachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen - TK Bijlage 4 Monitoring betere waarborgen veiligheid melder

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4. Monitoring betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie (toezegging)

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Eerste Kamervragen betreffende cyberbeveiliging

  Antwoorden van minister Opstelten (VenJ) op vragen die zijn gesteld door de leden van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZraad, inzake de gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger met de Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie, en het voorstel voor een richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Minister Grapperhaus stuurt het onderzoeksrapport 'Uitkomsten quick scan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU' van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de functionaris gegevensbescherming (FG) van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) over 2020. Hij gaat daarbij in op een aantal belangrijke waarborgen voor de gegevensbescherming uit de rapportage. Kamerbrief met reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (PDF | 3 pagina's | 245 kB) 

  Bekijk document gepubliceerd op