Zoekresultaten  1-10 van de 522 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag RIEC LIEC 2022

  Het jaarverslag bevat de behaalde resultaten en werkzaamheden van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gegevensdeling 1F IND en OM

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over het wetsgevingstraject voor gegevensdeling tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over 1F-dossiers. Dit in verband met de aanpak van internationale georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijken mt andere ogen Deel II

  2e deel van het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over criminele uitbuiting. Deel 2 gaat over onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijken met andere ogen Deel I

  1e deel van het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over criminele uitbuiting. Deel 1 gaat over een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in 13 (middel)grote gemeenten in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft haar beleidsreactie op het rapport 'Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië - een verkennende studie voor het debat over de bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland'. Het rapport gaat over onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De Tweede Kamer had het rapport op 7 juni 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK brief - Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op