Zoekresultaten  1-10 van de 877 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over de uitzending van Het Misdaadbureau over het project Onder mijn Ogen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van Het Misdaadbureau van 31 maart 2023. Deze ging over het project ‘Onder mijn Ogen’ voor de aanpak van ondermijning en criminele uitbuiting op een aantal scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Tweede Kamerleden Kuik (CDA) en Bikker (ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies RSJ Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Memorie van toelichting Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming)  geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nader rapport Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft haar beleidsreactie op het eindrapport 'Monitor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit – de stand van zaken in 2022'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Zij had het rapport op 19 december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Steekspel rond mysterieuze datadiefstal; Bedrijven delen data van klanten met hun leveranciers, maar hoe veilig is dat?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over gesprekken over onterechte signaleringen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprekken over onterechte signaleringen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van gesprekken over de praktijk van onterechte signaleringen van dreigingen van terrorisme en ernstige criminaliteit bij personen en de ondersteuning aan deze personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8 9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op