Zoekresultaten  1-10 van de 993 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
 • EK Bijlage 4 Monitoring betere waarborgen veiligheid melder

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten

  Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het richtlijnvoorstel voor de procedurele waarborgen voor minderjarige verdachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen - TK Bijlage 4 Monitoring betere waarborgen veiligheid melder

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4. Monitoring betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie (toezegging)

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer

  Een overzicht van sectoren die problemen ervaren, de mogelijke oorzaken hiervan en welke stappen worden ondernomen om toegang tot het betalingsverkeer te waarborgen voor de specifieke sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsmonitor 2023

  De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De monitor bespreekt onder meer de veiligheidsbeleving en de mening van burgers over het optreden van de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Minister Grapperhaus stuurt het onderzoeksrapport 'Uitkomsten quick scan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU' van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de functionaris gegevensbescherming (FG) van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) over 2020. Hij gaat daarbij in op een aantal belangrijke waarborgen voor de gegevensbescherming uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op