Zoekresultaten  1-10 van de 1.363 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid, naar aanleiding van de brief van de Minister 'Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid, naar aanleiding van de Kamerbrief 'Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten' van 16 oktober 2023. Het Tweede Kamerlid van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Aanbiedingsbrief bij NvW wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging (NvW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

 • Nota van wijziging wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Eerste Kamerbrief bij evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29963, nr. 24 - Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief regering; Evaluatie WMO en CCMO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29963, nr. C - Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS met aanbieding evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op