Zoekresultaten  1-10 van de 1.429 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Einstein Telescope

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Kamerbrief over voortgang Einstein Telescope

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen over de mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn (EMR-regio). De Einstein Telescope is een ondergronds observatorium voor het onderzoeken van zwaartekrachtgolven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Teunissen (Partij voor de Dieren). De motie verzoekt de regering om een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te bestemmen voor proefdiervrije onderzoeksmethoden en testmethoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat platform ScienceGuide door geldgebrek per 17 februari 2024 moet stoppen. Het Tweede Kamerlid Stultiens (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op