Zoekresultaten  1-10 van de 974 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over stilzwijgende verlengingen van uithuisplaatsingen van kinderen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Uithuisplaatsingen van kinderen mogen niet langer stilzwijgend worden verlengd'. De Tweede Kamerleden Vondeling en Crijns (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over stilzwijgende verlenging van uithuisplaatsingen van kinderen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de toezending uit van de Kamervragen naar aanleiding van het bericht over stilzwijgende verlenging van uithuisplaatsingen van kinderen. De Tweede Kamerleden Vondeling en Crijns (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Justitie en Veiligheid (JenV) beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan daarbij in op de 4 speerpunten van de agenda. Dit zijn georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2022' van de Raad voor de rechtshandhaving mee met de Kamerbrief.

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport advies Toekomstscenario kind en gezinsbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de tweede Kamer het advies 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zij gaan in op de achtergrond van het advies.

 • Advies Kinderen en ouders met recht goed beschermd Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

  Rapport van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De commissie geeft advies over de rechtsbescherming voor ouders en kinderen binnen het nieuwe systeem van jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nieuwe aanwijzingen aan certificerende instelling voor jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut (KMI) voor jeugdbeschermingsinstellingen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 mogen alleen gecertificeerde instellingen jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken uitvoeren. Het KMI is de aangewezen certificerende instelling die de certificaten voor jeugdbeschermingsinstellingen afgeeft. Hij stuurt het 'Besluit Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering 2024' mee met de Kamerbrief.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe aanwijzingen aan certificerende instelling voor jeugdbescherming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering 2024

  Het besluit gaat over algemene aanwijzingen voor de afgifte van tijdelijke certificaten aan jeugdbeschermingsinstellingen en jeugdreclasseringsinstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op