Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • 32637, nr. 609 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Flach c.s. over het Adviescollege toetsing regeldruk vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 601 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over een plan van aanpak om gevolg te geven aan de aanbevelingen in de "Stand van de RVO"

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 608 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ernaar streven dat de mkb-financieringshub in 2024 operationeel is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 610 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Flach c.s. over regeldrukgevolgen als expliciet aandachtspunt bij beleidsevaluaties opnemen in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 603 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid White over rapporteren over het gebruik van verduurzamingsmaatregelen door het mkb en hoe de toegankelijkheid daartoe kan worden verbeterd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 604 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden Grinwis en Flach over een uitzondering maken voor brancheorganisaties in de Regeling werkzaamheden derden CBS, zodat het CBS op verzoek van brancheorganisaties analyses kan uitvoeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 606 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over erop aandringen dat gemeenten de vergunningsduur ambulante handel goed en met actuele gegevens onderbouwen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 607 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over in de bedrijfseffectentoets het uitgangspunt opnemen dat wettelijke verplichtingen ook voor kleine mkb-ondernemingen werkbaar en uitvoerbaar moeten zijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 605 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over in nieuwe wetsvoorstellen altijd aandacht besteden aan de mogelijkheid voor vrijstellingen of een lichter regime voor micro- en/of kleinbedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 602 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over in kaart brengen welke sectoren achterblijven in verduurzaming en hoe deze kunnen worden aangespoord sneller te verduurzamen

  Bekijk document gepubliceerd op