Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
  • Werkprogramma AWTI 2015

    Dit werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties rondom Science 2.0, aan vergroten van het kennisabsorptievermogen van bedrijven en kennisinstellingen en aan de verdere ontwikkeling van het topsectorenbeleid.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • AWTI-werkprogramma 2019

    Werkprogramma van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). In 2019 zal de AWTI zich bezighouden met vier thema’s: transities, nieuwe technologieën, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

    Bekijk document gepubliceerd op