Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over milieuproblematiek Tata Steel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Tata Steel over voorgenomen milieuverbeteringen

  Brief van Tata Steel Nederland (TSN) aan het ministerie van IenW over voorgenomen milieuverbeteringen, zoals de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en beperking van hinder voor de omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over milieuproblematiek Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over milieuproblematiek in relatie tot de onderneming Tata Steel Nederland (TSN), en over aan het parlement gedane toezeggingen op dit onderwerp.

 • Besluit IenW Woo-verzoek contacten met Uber

  Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapport Logistieke Voertuigen Deel 2: Zware Bedrijfsvoertuigen (>3,5 ton)

  Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in het aanbod, de instroom en uitstroom en het wagenpark van zware bedrijfsvoertuigen (meer dan 3,5 ton).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de aanpak van misstanden in de kledingindustrie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamernwerking) informeren de Tweede Kamer over welke departementen zich bezighouden met de aanpak van misstanden in de kledingindustrie. Zij geven daarbij aan wat het kabinet doet om deze misstanden te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de aanpak van misstanden in de kledingindustrie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de fiscale maatregelen in het Nederlandse zeescheepvaartbeleid in de periode 2014 tot en met 2019

  Het rapport evalueert 3 fiscale maatregelen in het Nederlandse zeescheepvaartbeleid in de periode van 2014 tot en met 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over 3  fiscale regelingen binnen het zeevaartbeleid. Daarbij gaat hij in op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Ook stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op