Zoekresultaten  1-10 van de 984 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Internationale betrekkingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Rapporten Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden in Nederland

  Rapporten over de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne en de situatie van Oekraïense ontheemden in de Europese Unie. De onderzoeken van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael schatten de omvang in van de beschermingsopdracht ten aanzien van Oekraïense ontheemden in Nederland. 

 • Flitspeilingen Vluchtelingen uit Oekraïne

  Overzicht van flitspeilingen naar de houding van Nederlanders tegenover de komst en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) doet I&O Research deze peilingen.  

 • Brondocument financiële Q&A’s regionale openbare lichamen

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die regionale openbare lichamen kunnen aanvragen voor de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Die bijdrage is geregeld in de Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over adoptierelatie Bulgarije

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landenanalyse Bulgarije

  Het document gaat over aanpassing van de landenanalyse van Bulgarije van 2 november 2022 voor adoptie na het werkbezoek van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca-IKA) aan Bulgarije in 2023. Hij stuurt de 'Landenanalyse Bulgarije ' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over adoptierelatie Bulgarije

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de landenanalyse van Bulgarije voor interlandelijke adoptie.

 • Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) - Versie 8

  In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Dit is de 8e versie van de handreiking. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naslagwerk voor gemeentelijke opvang Oekraïense ontheemden

  Dit naslagwerk voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden (naslagwerk GOO) vervangt de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Het doel van dit naslagwerk is om gemeenten een instrument te geven om snel actuele informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden te vinden. Dit is de 8e versie van de handreiking. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraag Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne voor overheden

  Formulier voor gemeenten en veiligheidsregio’s om een bijdrage in de kosten voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan te vragen. Het gaat om bijdragen op grond van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s Gemeenten

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die gemeenten kunnen aanvragen voor kosten om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op te zetten en te gebruiken. Die bijdrage is geregeld in Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op