Zoekresultaten  1-10 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
 • Opvang vanuit COA

  Het document beschrijft de opvangprocedure bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor derdelanders die de asielprocedure in Nederland willen doorlopen. Dat zijn  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer  onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Verblijfsrechtelijke mogelijkheden en juridische gevolgen

  Nota bij het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft gestuurd aan de gemeenten. De nota informeert gemeenten over de rechten van derdelanders met tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne die vanaf 4 september 2023 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming in de zin van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  [INGETROKKEN]

 • Beslisota bij nota naar aanleiding van het verslag Goedkeuring Verdrag wederzijdse rechtshulp en Goedkeuring verdrag uitlevering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

  Dit kader beschrijft de multilaterale beleidsinzet van het Koninkrijk voor de periode 2022-2026. 'Multilateraal' betekent tussen verschillende landen of partijen. In deze notitie gaat het om samenwerking in wereldwijde verbanden, met de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie als belangrijkste organisaties. De drie pijlers van het kader zijn beschermen, versterken en hervormen. Het beschermen van fundamentele principes en steun voor inclusieve en legitieme multilaterale organisaties zijn centrale doelstellingen hierin. De inzet hiervoor krijgt vaak vorm in nauwe samenwerking met de EU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh (PDF | 2 pagina's | 756 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichtende nota verdrag tussen regering van Koninkrijk der Nederlanden en regering van Franse Republiek

  Toelichtende nota bij het verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek over samenwerking op defensiegebied en de status van hun strijdkrachten op de grondgebieden in de Caraïben en Zuid-Amerika van de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op wijziging belastingverdrag Nederland-Duitsland

  Deze nota geeft een toelichting op het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichtende Nota bij verdrag tussen Koninkrijk der Nederlanden en Kosovo over vermijden dubbele belasting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel beveiligingsverdrag Eurostar

  Wetgevingsverslag Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via kanaaltunnel (Eurostar-verbinding).

  Bekijk document gepubliceerd op