Zoekresultaten  1-10 van de 1.858 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Aanbiedingbrief antwoorden vragen COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CXLVIII, nr. E - Rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003–2019)

  Rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003-2019); Gewijzigde motie Koole c.s. over onderzoek naar nadere uitwerking van elk van de vijf aanbevelingen van de werkgroep Zelfevaluatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang - Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders

  Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief met beleidsreactie evaluatie Wet IKK

  De evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over 4 onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang. De 4 onderzoeken zijn: Plusopvang in Nederland; Inclusieve kinderopvang; Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang; De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Plusopvang in Nederland

  Een verkennend onderzoek naar kinderopvangorganisaties waar ‘plusopvang’ aangeboden wordt. Met ‘plusopvang’ wordt kinderopvang bedoeld die valt onder de wet Kinderopvang en waar daarnaast (ook) extra zorg en ondersteuning wordt geboden aan kinderen, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of fysieke handicap, ontwikkelachterstand of gedragsproblemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wet invorderingsrente

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de wet invorderingsrente. De staatssecretaris heeft andere vragen over deze wet beantwoord in een nota naar aanleiding van het verslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3. Meertalige en anderstalige opvang

  Een onderzoek naar hoeveel kinderopvang op dit moment wordt aangeboden (mede) in een andere voertaal dan de Nederlandse taal. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

  Met deze handreiking wordt er inzicht gegeven in oplossingen voor knelpunten aan gemeenten, scholen en kinderopvang die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4. Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

  Een onderzoek naar de effecten van kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen op de cognitieve- en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op middellange en lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op