Zoekresultaten  1-10 van de 230 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Sectorplan COVID-19 voor de kinderopvang

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integraal herstel - Tussenevaluatie Eerste Fase

  Evaluatie van de eerste fase van het programma voor ernstig gedupeerden die problemen ervaren op meerdere leefgebieden tegelijkertijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ken ons, help ons - 114 verhalen die helpen bij de invulling van de kindregeling

  Rapport over 114 kinderen van gedupeerde ouders. Het rapport biedt een handvat om het emotioneel herstel voor gedupeerde kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

  Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting. De handreiking is samengesteld door verschillende organisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscans amendementen wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen

  Toeslagen heeft de amendementen die de Tweede Kamer heeft ingediend bij het wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen met een quickscan beoordeeld. De quickscans geven de voorlopige inschattingen van uitvoeringsgevolgen weer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkorte uitvoeringstoets informele schulden

  Stichting Sociale Banken Nederland heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het amendement over informele schulden bij het wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmarktprognoses kinderopvang

  Onderzoek naar de verwachte ontwikkeling van de behoefte aan personeel in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e Uitzonderingenrapportage jaarplan Toeslagen 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets herijking hersteloperatie

  Uitkomsten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van uitvoerings- en haalbaarheidstoetsen van oplossingsrichtingen voor de herijking van de hersteloperatie toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor bereik van voorschoolse voorzieningen in NL 2021

  Monitor om de ontwikkeling te volgen van het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Ook wordt gekeken naar de inspanning van gemeenten om een aanbod te doen ouders te stimuleren hun peuter aan te melden bij een voorschoolse voorziening. In deze rapportage zijn de resultaten verwerkt van de meting over 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op