Zoekresultaten  1-10 van de 7.369 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 987 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Leijten over regelen dat een op basis van AI genomen besluit altijd begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 985 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Dekker-Abdulaziz c.s. over het transparant registreren en laagdrempelig publiceren van alle hoogrisico-AI-systemen van de overheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 988 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Leijten over het op dit moment afzien van de implementatie van de e-wallet in 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 986 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Leijten over niet instemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 984 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Ceder over inzetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk voor een Europese digitale identiteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving in de AI Verordening

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitzonderingen in de registratieplicht van hoog risico AI toepassingen voor rechtshandhaving in de AI-verordening. AI staat voor artificiële intelligentie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Flitspeiling gebruik van DigiD in de zorgsector

  In oktober 2022 heeft VWS een flitspeiling laten uitvoeren om zicht te krijgen op het gebruik van DigiD in de zorg. Daarin onder andere aandacht voor: Het betrouwbaarheidsniveau van DigiD dat respondenten hebben geactiveerd. De houding van respondenten t.o.v. het gebruik van hogere betrouwbaarheidsniveaus in de zorg. Redenen voor respondenten om een hoger betrouwbaarheidsniveau van DigiD te activeren en drempels om dat (nog) niet te doen. De houding van respondenten t.o.v. de mogelijkheid om zich digitaal te laten vertegenwoordigen in de zorg via een centrale voorzienin

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief uitzondering registratieplicht rechtshandhaving in AI Verordening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies: Beslisbomen SUP-regelgeving

  Het ministerie van IenW heeft om een advies gevraagd voor een nadere afbakening van verpakkingen die in de Single-use plastics (SUP)-Richtlijn onder de reikwijdte van de Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik komen te vallen. Het adviesrapport bevat beslisbomen, definities en voorbeelden om de reikwijdte nader te definiëren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht 'Kritiek op niet naleven securityregels overheidswebsites: ‘geen rocketscience’'

  Bekijk document gepubliceerd op