Zoekresultaten  1-10 van de 4.540 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over de versterkte gedragscode tegen desinformatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over versterkte gedragscode tegen desinformatie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de hernieuwde en versterkte praktijkcode tegen desinformatie. In de nieuwe praktijkcode worden er meer toezeggingen gedaan om de verspreiding van desinformatie te verminderen en worden de bestaande toezeggingen verbeterd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Gedragsstrategie parttime thuiswerken

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opdracht gegeven een manier uit te werken die mensen helpt om meer thuis te werken. Dit betekent dat minder mensen de weg op gaan en dat de kans op files bij wegwerkzaamheden kleiner is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022

  Rapportage over de hernieuwde en versterkte praktijkcode tegen desinformatie. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 24 november 2022, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

  Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO27002 kan worden opgeleverd. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie die door Berenschot is begeleid. Het rapport is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over burgers informeren omtrent verhoging authenticatieniveau overheidsdiensten DigiD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op