Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Wijziging van de Aanmeldings- transactie en vervolgingsrichtlijnen van fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten

  Vanwege de introductie van de strafbeschikking 1 juli 2011 zijn de richtlijnen die betrekking hebben op de aanmelding, transactie en vervolging inzake fiscale delicten en delicten op het terrein van douane en toeslagen gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rectificatie Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten (Richtlijnen AAFD)

  In Staatscourant 5 juli 2011 nr. 11782, nr. DGB2011/4014M d.d. 24 juni 2011, zijn de gewijzigde richtlijnen gepubliceerd. Abusievelijk is ook de overgangsbepaling in paragraaf 6 gewijzigd. Dit was niet de bedoeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijstellingsregeling 2011

  De bijstellingsregeling geeft aan hoe indexeringsvoorschriften worden uitgevoerd, voor onder andere de Wet IB 2001 en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Per 1 januari 2011 is de tabelcorrectiefactor 1, 006.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende herbenoeming leden Waarderingskamer

  Staatssecretaris Weekers herbenoemt met ingang van 1 januari 2011 leden van de Waarderingskamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende ontslag en benoeming leden Waarderingskamer

  In dit besluit wordt ontslag verleend aan een lid van de Waarderingskamer. Tevens worden twee nieuwe leden benoemd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-beleidsbesluit ouders in het buitenland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin als gevolg van bijzondere omstandigheden de terugvorderingen zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag zijn vernietigd (aangepast)

  Toelichting op het niet instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 juli 2021, nr. 21/374, ECLI:NL:RBROT:2021:7021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Staatscourant Besluit noodvoorziening toeslagen

  Afschrift van het Besluit noodvoorziening toeslagen in de Staatscourant van 20 december 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichtingen bij afzien hoger beroep in toeslagzaken 2022

  Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Als het gaat om een toeslagzaak, kan de belanghebbende beroep instellen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak is de laatste beroepsmogelijkheid in toeslagzaken. De overheid wordt in toeslagzaken vertegenwoordigd door procesvertegenwoordigers van de Belastingdienst/Toeslagen. Tegen een uitspraak van een rechtbank kan ook de Belastingdienst/Toeslagen hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In toeslagzaken wordt de beslissing om wel of geen hoger beroep in te stellen genomen door de Belastingdienst/Toeslagen in overleg met team Monitoring hoger beroep van het Directoraat-Generaal Toeslagen. In sommige gevallen vindt de Belastingdienst/Toeslagen het wenselijk om uit te leggen waarom hij geen hoger beroep heeft ingesteld. Die uitleg wordt gegeven in een zogeheten onderschrift. De onderschriften van de Belastingdienst/Toeslagen vindt u op deze pagina. De meest recente onderschriften staan bovenaan.

 • Concept Beleidsbesluit private schulden

  Bekijk document gepubliceerd op