Zoekresultaten  1-10 van de 239 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin als gevolg van bijzondere omstandigheden de terugvorderingen zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag zijn vernietigd (aangepast 10 november 2023)

  Toelichting op het niet instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 juli 2021, nr. 21/374, ECLI:NL:RBROT:2021:7021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichtingen bij afzien hoger beroep in toeslagzaken 2023

  Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Als het gaat om een toeslagzaak, kan de belanghebbende beroep instellen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak is de laatste beroepsmogelijkheid in toeslagzaken. De overheid wordt in toeslagzaken vertegenwoordigd door procesvertegenwoordigers van de Belastingdienst/Toeslagen. Tegen een uitspraak van een rechtbank kan ook de Belastingdienst/Toeslagen hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In toeslagzaken wordt de beslissing om wel of geen hoger beroep in te stellen genomen door de Belastingdienst/Toeslagen in overleg met team Monitoring hoger beroep van het Directoraat-Generaal Toeslagen. In sommige gevallen vindt de Belastingdienst/Toeslagen het wenselijk om uit te leggen waarom hij geen hoger beroep heeft ingesteld. Die uitleg wordt gegeven in een zogeheten onderschrift. De onderschriften van de Belastingdienst/Toeslagen vindt u op deze pagina. De meest recente onderschriften staan bovenaan.

 • Aanbiedingsbrief bij beslisnota's Kamerbrief over aanpassingen Commissie Werkelijke Schade (CWS)

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Tweede Kamer de beslisnota's aan bij de Kamerbrief over aanpassingen Commissie Werkelijke Schade (CWS) van 7 september 2023.

 • Kamerbrief over aanpassingen Commissie Werkelijke Schade (CWS)

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Tweede Kamer over aanpassingen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's Kamerbrief Beleid uitbetaling kindregeling in geval van gezagsbeëindiging

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Beleid uitbetaling kindregeling in geval van gezagsbeëindiging

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Tweede Kamer over de situatie waarbij een kind dat recht heeft op de kindregeling te maken heeft gehad met een gezagsbeëindiging, onder gezag staat van een voogd en de tegemoetkoming ontvangt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Standpunt over ontstaan partnerschap halverwege een maand, naast andere toeslagen

  De Kennisgroep Toeslagen heeft een standpunt ingenomen over het ontstaan van partnerschap bij een aanvraag kinderopvangtoeslag halverwege een maand, terwijl de aanvrager al andere toeslagen ontvangt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-besluit dwangsommen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van een beslissing op verzoeken voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek dwangsommen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

  Besluit op een verzoek om informatie over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van een beslissing op verzoeken voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslagen tussen de UHT en rechtbank Rotterdam

  Gespreksverslagen tussen de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT) en de rechtbank Rotterdam. 

  Bekijk document gepubliceerd op