Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ouderenverwijder
 • Rekenregels 1 juli 2018 incl. bijlage I.1 en 1.2 - Bijlage II.6

  Deze rekenregels beschrijven de gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels 1 juli 2018 incl. bijlage I.1 en 1.2 - Rekenregels 1 juli 2018 inclusief bijlage I

  Deze rekenregels beschrijven de gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels 1 juli 2018 incl. bijlage I.1 en 1.2

  Deze rekenregels beschrijven de gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

 • Rekenregels 1 juli 2018 incl. bijlage I.1 en 1.2 - Bijlage II.1 - II.3

  Deze rekenregels beschrijven de gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Normenbrief 1 juli 2018 - informatie voor gemeenten

  Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1.594,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels 1 juli 2018 incl. bijlage I.1 en 1.2 - Bijlage II.4 - II.5

  Deze rekenregels beschrijven de gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (versie 21 juli 2022)

  Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie. Sectorpartijen BK, BMK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor de eerste twee groene scenario’s een informatiedocument opgesteld. Indien de basisregels gelden zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf, als de omstandigheden daarom vragen, aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2013, tot vaststelling van een tijdelijke regeling ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels juli 2013, incl. bijlage I.1 en I.2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema voorgenomen verhoging AOW-leeftijd kabinet-Rutte-Asscher

  Het kabinet-Rutte-Asscher heeft afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voornemen van het kabinet. In het schema in dit document is de voorgenomen versnelling van de AOW-leeftijd verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op