Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ouderenverwijder
 • Toelichting wijzigingen Verzamelwet SZW 2016 - Informatie voor gemeenten

  De Eerste Kamer heeft op 24 november jl. ingestemd met de Verzamelwet SZW 2016. De Verzamelwet 2016 wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW, waaronder de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. De Verzamelwet bevat geen grote beleidsmatige wijzigingen, maar vooral technische wijzigingen. Ook dienen enkele wijzigingen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • (F) Bijlage vraag 23 Kaders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1B: correspondentie Nationale ombudsman 1 (Behandelen Bezwaren TVS)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding continue screening kinderopvang (2019)

  Richtlijn over de manier waarop continue screening in de kinderopvang werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding continue screening kinderopvang (2018)

  Richtlijn over de manier waarop continue screening in de kinderopvang werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant-pleegouders

  Dit kwaliteitskader bevat afspraken over de wijze waarop pleegzorgaanbieders aspirant-pleegouders in Nederland voorbereiden en screenen.

  Bekijk document gepubliceerd op