Zoekresultaten  11-18 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Tweede nota van wijziging Wet op de ondernemingsraden en Pensioenwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW

  Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen voor een generatieproof nieuw pensioencontract

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tekst uitvoeringsinstructie UWV

  Tekst die zal worden toegevoegd in hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota inzake IAO-Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work 2010

  Nota inzake IAO-Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work 2010 (Aanbeveling nr. 200, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negen en negentigste zitting); Genève, juni 2010.  In de aanbeveling is onder meer opgenomen dat een hiv-test geen onderdeel mag uitmaken van de selectieprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging pensioenwet

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • nota nav verslag pensioenwet

  In de nota wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen over aanleiding en doel van het wetsvoorstel, de uitwerking en aanvullende wetgeving, over bescherming van persoonsgegevens en over het toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota wijziging Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

  Nota van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte verslag bij het voorstel van Wet houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

  Bekijk document gepubliceerd op