Zoekresultaten  1-10 van de 12.470 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ethiekverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
 • 21501-32, nr. 1507 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Wassenberg en Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nazending van de beslisnota inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1508 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Eppink en Van der Plas over dit jaar nog een ruimhartige compensatie uitkeren aan gedupeerde derogatieboeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1510 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Eppink over met de Deltalanden in gesprek gaan om binnen de EU te komen tot gedifferentieerd landbouwbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1509 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Eppink en Van der Plas over uitspreken dat bewindslieden de Kamer tijdig moeten informeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1505 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over het Besluit gebruik meststoffen uiterlijk 15 februari in werking laten treden zodat ook bufferstroken niet kunnen worden bemest

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1511 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Eppink over compleet in beeld brengen van de verwachte effecten van bufferstroken en verlies van derogatie op nitraatuitspoeling, voedselproductie en broeikasgasemissies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1506 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Wassenberg en Vestering over geen belastinggeld verspillen aan een nieuwe subsidieregeling voor mestverwerkers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1504 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Kops c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2022

  Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang in het derde kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op