Zoekresultaten  1-10 van de 8.278 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ethiekverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Aanbiedingsbrief Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage aan van de hersteloperatie voor het vierde kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Rode Draden Notitie 2023 over circulaire ketensamenwerking van Het Versnellingshuis Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  Het rapport beschrijft het doel en de maatregelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Het programma bevat maatregelen om de transitie (overgang) naar een circulaire economie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsstrategie Burgers en circulaire economie

  Het reapport gaat over de langetermijnstrategie en operationele aanpak voor circulair gedrag van burgers voor de realisatie van Nederland Circulair in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  Staatsscretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Zij gaat in op belangrijke punten uit het programma en geeft haar beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst afgeronde toezeggingen hersteloperatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rode Draden 2023

  Notitie van het Versnellingshuis Nederland Circulair! De notitie beschrijft de 6 grootste belemmeringen voor bedrijven die circulair ondernemen en welke maatregelen zij wensen om die belemmeringen aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nationaal Programma CE 2023-2030

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op