Zoekresultaten  1-10 van de 15.079 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ethiekverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Veilig melden

  Onderzoek naar de bereidheid onder medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te melden. Er is in het bijzonder aandacht voor hoe de cultuur en aard van de BZ-organisatie van invloed zijn op de meldingsbereidheid onder medewerkers. Een aantal van die factoren werkt belemmerend als het gaat om het gevoel van veiligheid dat voor medewerkers randvoorwaardelijk is bij het doen van een melding.

 • Veilig melden - veilig-melden.pdf

  Onderzoek naar de bereidheid onder medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te melden. Er is in het bijzonder aandacht voor hoe de cultuur en aard van de BZ-organisatie van invloed zijn op de meldingsbereidheid onder medewerkers. Een aantal van die factoren werkt belemmerend als het gaat om het gevoel van veiligheid dat voor medewerkers randvoorwaardelijk is bij het doen van een melding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilig melden - Managementreactie op het rapport

  Onderzoek naar de bereidheid onder medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te melden. Er is in het bijzonder aandacht voor hoe de cultuur en aard van de BZ-organisatie van invloed zijn op de meldingsbereidheid onder medewerkers. Een aantal van die factoren werkt belemmerend als het gaat om het gevoel van veiligheid dat voor medewerkers randvoorwaardelijk is bij het doen van een melding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad voor de rechtspraak over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  De Raad voor de rechtspraak reageert op het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Hoge Raad over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  De Hoge Raad der Nederlanden reageert op het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak reageert op het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief niet indienen grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het niet indienen van het grondwetsvoorstel over benoeming van leden van de Hoge Raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

  Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (AcOI) over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat de reikwijdte van het onderzoek van de Commissie van Onderzoek en Advies, dat onderzoek doet naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de afdeling onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, is gewijzigd. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer met deze brief of de interne procedures voor klokkenluiders bij Defensie voldoen aan de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding adviezen over bewaren en beheren chatberichten bij overheid

  Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer 2 adviezen aan over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op