Zoekresultaten  1-10 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Zorgverzekeringenverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Overstapgedrag bij zorggebruikers

  Dit onderzoek wijst uit welke redenen er aan te wijzen zijn waarom zorggebruikers minder overstappen. Maar ook of dit positieve redenen zoals tevredenheid met de huidige verzekeraar zijn of negatieve belemmeringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2019-2020

  Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) aan minister Bruins over acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2019-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Myalgische encefalomyelitis

  Brief van minister Schippers (VWS) met een reactie op de brief van de heer Lesgever die aandacht vraagt voor het erkennen van Myalgische encefalomyelitis als ziekte en voor de nieuwe behandelmogelijkheden die in ontwikkeling zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de wanbetalersregeling

  Het Ministerie van VWS heeft verzocht een evaluatieonderzoek uit te voeren waarin drie hoofdvragen centraal staan: Wat is de effectiviteit van de wanbetalerswet en de uitvoeringspraktijk in het voorkomen van wanbetaling (preventie) en het verbeteren van betaalgedrag van burgers? Hoe kan de effectiviteit van de wanbetalerswet en de uitvoeringspraktijk vergroot worden? Welke (aanvullende) middelen kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de werking van de wanbetalersregeling?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Eerste Kamer wijziging besluit zorgverzekering

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de leden van de PvdA-fractie en de leden van de SP-fractie over het ontwerpbesluit zorgverzekering (wijziging in verband met beperking van de ex post-compensatiemechanismen voor vaststelling van de vereveningsbijdrage).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal amvbs in verband met de wijziging van de Wet kinderopvang

  Ter voldoening aan artikel 1.89 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen biedt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u hierbij bovengenoemd ontwerp besluit aan. Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Voorzitter van de Tweede- en Eerste Kamer der Staten-Generaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over het bericht dat ouders de gehele kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht terug moeten betalen wanneer het gastouderbureau verdacht wordt van fraude

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op motie Dupuis over burgerinitiatieven kinderopvang

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageert op de motie van kamerlid Dupuis over burgerinitiatieven in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering moties gastouderopvang

  Per 1 januari 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd en gelden er nieuwe regels voor gastouderopvang. In de nieuwe regels is onder meer vastgelegd dat vraagouders alleen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag als hun gastouder voldoet aan alle kwaliteitseisen en uiterlijk op 31 december 2010 is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  Bekijk document gepubliceerd op