Zoekresultaten  5291-5300 van de 5.572 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Zorgverzekeringenverwijder
 • Kamerbrief wetsvoorstel AIBWMG, Nota van verbetering

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Tweede Kamer de Nota van verbetering bij het wetsvoorstel Aanvulling instrumenten bekostiging WMG (wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voornemens omtrent curatieve geestelijke gezondheidszorg

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Tweede Kamer over haar beleidsvoornemens voor de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft bijvoorbeeld de invoering van bepaalde eigen bijdragen maar ook het subsidiëren van internethulpverlening. De Eerste Kamer ontving eenzelfde brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering

  Het Besluit zorgverzekering gaat wijzigen vanwege de strengere regels rondom het pakket en meer eigen bijdragen. Dit is het concept van de wijziging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie naar het verplicht eigen risico

  Eindrapport van Ecorys over de evaluatie van het verplicht eigen risico. Dit geldt vanaf 1 januari 2008 voor alle zorgverzekerden van 18 jaar en ouder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij het besluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit aan. Het Besluit zorgverzekering wijzigt in verband met wijzigingen in het pakket en in de eigen bijdragen. De Eerste Kamer heeft deze stukken ook ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over evaluatie verplicht eigen risico

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt de Tweede Kamer de evaluatie van het verplicht eigen risico aan. Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet is in 2008 ingevoerd om de stijgende kosten in de gezondheidszorg te beteugelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief over wijziging van de wet kinderopvang

  Aanbiedingsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ombuigingsmaatregelen 2012

  Kamerbrief met daarin een overzicht van ombuigingsmaatregelen voor zorgverzekeringen in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met een reactie op pakketadvies 2011

  Brief aan de Tweede Kamer met daarin een reactie op het pakketadvies 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij brief Toezeggingen uit de eerste termijn behandeling wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders

  Bekijk document gepubliceerd op