Zoekresultaten  1-13 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die zij wil nemen om de veiligheid in het openbaar vervoer (ov) te bevorderen. Zij gaat in op de Personeelsmonitor 2022, registraties van incidenten en vervolgacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over opvang asielzoekers op schip in Velsen

  Besluit op een verzoek om informatie over de opvang van asielzoekers op een schip in de gemeente Velsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke opvang vluchtelingen Velsen-Noord

  Rapport over de realisatie van een afmeerlocatie in Velsen-Noord voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht Vluchteling mag wél in vliegherrie

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Vluchteling mag wel in herrie’. De vragen zijn gesteld door de leden Boucke, Boulakjar en Podt (allen D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Rijkswet nationaliteit zeeschepen en Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de actualiteit en noodzaak van 2 wetsvoorstellen. Het gaat om de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij gaat hij in op de Europese ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie en de afspraken uit het coalitieakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht over brandbrief treinpersoneel na toename incidenten met asielzoekers

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Treinpersoneel schrijft brandbrief na toename incidenten met asielzoekers: 'Er wordt naar ze gespuugd''. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV). Hij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Madlener en Wilders (beiden PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht Kamervragen over het bericht 'Geweld en overlast asielzoekers in ov regio Emmen ’We zijn het spuugzat’'

  Staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) informeert de Tweede Kamer dat de vragen over het bericht 'Geweld en overlast asielzoekers in ov regio Emmen: ’We zijn het spuugzat’' niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Markuszower, Madlener en Wilders (allen PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering - Integrale handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering – versie 11 februari 2021

  Het doel van deze Integrale Handreiking is het in beeld brengen van de actuele opgaven op de beleidsterreinen opvang, huisvesting en inburgering met concrete verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021. Samengesteld door VNG, IPO, COA, ministeries van JenV, SZW en BZK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering - Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering

  Het doel van deze Integrale Handreiking is het in beeld brengen van de actuele opgaven op de beleidsterreinen opvang, huisvesting en inburgering met concrete verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021. Samengesteld door VNG, IPO, COA, ministeries van JenV, SZW en BZK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering

  Het doel van deze Integrale Handreiking is het in beeld brengen van de actuele opgaven op de beleidsterreinen opvang, huisvesting en inburgering met concrete verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021. Samengesteld door VNG, IPO, COA, ministeries van JenV, SZW en BZK

 • Kamerbrief over het gebruik van passagiersgegevens in het grensbeheer

  Brief van minister Leers (IenA), mede namens minister Spies (BZK), staatssecretaris Teeven (VenJ), minister Opstelten (VenJ), minister Hillen (DEF), staatssecretaris Weekers (Fin), minister Schultz van Haegen (I&M) en staatssecretaris Atsma (I&M) aan de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over het gebruik van passagiersgegevens in het grensbeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet binnenmilieu kinderopvang

  In deze factsheet staat een kort overzicht van maatregelen om het binnenklimaat in de kinderopvang te verbeteren en wat de resultaten hiervan zijn. Ook vindt u doorverwijzingen naar verdere informatie over dit onderwerp. Deze factsheet is opgesteld in het kader van het programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op