Zoekresultaten  1-50 van de 1.634 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Migratieverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de problemen met communicatiesystemen aan boord van bussen bij Qbuzz

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 'FNV: Grote zorgen om veiligheid chauffeurs en reizigers Qbuzz in Drenthe en Groningen vanwege haperend communicatiesysteem'. Het Tweede Kamerlid Kent (SP) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail december 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. Deze vond plaats op 22 december 2022. Het hoofdonderwerp van de vergadering was het horen van de aandeelhouder over voorgenomen wijzigingen van de reglementen. Daarnaast ging de vergadering in op de persconferentie van NS over de prestaties van NS en ProRail in 2023.

 • Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

  Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024. Ook gaan zij in op actuele onderwerpen die te maken hebben het Waddengebied. Onder meer de motie van de Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Koerhuis (VVD) over de Waddenveren en de bereikbaarheid van Ameland.

 • Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie

  Minister Harbers (IenW) reageert op een vraag van het Eerste Kamerlid Hartog (Volt) uit het kennismakingsgesprek van de staatssecretaris van IenW met de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 14 november 2023. De vraag ging over de mogelijkheden van zelfrijdende technologie voor bijvoorbeeld het regionaal openbaar vervoer en daarmee voor de regionale bereikbaarheid.

 • Antwoorden Kamervragen over 5e en 6e Sprinter Schiedam Centrum

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het feit dat er sinds december 2023 minder Intercity’s stoppen op station Schiedam Centrum en de inzet van een 5e en 6e Sprinter op het traject naar Schiedam. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden Kamervragen over bereikbaarheidsmaatregelen compensatiepakket en spoor Zeeland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister De Jonge (BZK) geven antwoorden op Kamervragen over de bereikbaarheidsmaatregelen uit het compensatiepakket marinierskazerne Vlissingen en de kwaliteit van het spoorvervoer in Zeeland. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over VGR 19 ERTMS

  Staatssecretraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de 19e voortgangsrapportage (VGR) van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System). De rapportage gaat over de 1e helft van 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden feitelijke vragen Wetsverslagen begrotingen IenW HXII Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Wetsverslag Begroting IenW 2024 (HXII), het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024 en het Wetsverslag Begroting Deltafonds 2024.

 • Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het vervoerplan 2024 van NS en het beheerplan 2024- 2025 van ProRail. Zij gaat daarbij in op beide plannen.

 • Antwoorden Kamervragen over OV-geweld

  Staatssecretaris Heinen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over geweld in het openbaar vervoer (ov) naar aanleiding van het bericht 'Ritje in de tram eindigt voor man (71) in zware mishandeling'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Transportraad van de Europese Unie (EU) van 4 december 2023. Hij informeert de Kamer over het akkoord op de ‘Verordening goedkeuring van en het markttoezicht op niet voor de weg bestemde mobiele machines die deelnemen aan het verkeer op de openbare weg’ en over de Europese fietsverklaring.

 • Kamerbrief over gunning concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

  Staatssecretaris Heinen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gunning van de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet (HRN) voor de jaren 2025-2033 aan de Nederlandse Spoorwegen (NS).

 • Kamerbrief over vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het starten van een MIRT-verkenning voor de bereikbaarheid van Ameland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hij bespreekt daarbij de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).

 • Kamerbrief over uitwerking bereikbaarheidsdoelen Programma Mobiliteitsvisie 2050

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het document 'Uitwerking bereikbaarheidsdoelen Programma Mobiliteitsvisie 2050'. Zij bespreken daarbij het stappenplan om bereikbaarheidsdoelstellingen voor personenvoer binnen Nederland, goederenvervoer en internationaal personenvervoer te realiseren.

 • Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Geen bus? Dan ook geen gelijke kansen'. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over de extreme uitval van 10,5% op de spoorverbinding Zwolle Enschede. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met reactie op motie Van Ginneken en Van der Graaf over vervoersbewijzen aan minima voor NS en het streekvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van der Graaf (CU). De motie verzoekt de regering om de mogelijkheden, belemmeringen en kosten inzichtelijk te maken van vervoersbewijzen aan minima voor de NS en voor het streekvervoer.

 • Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.

 • Antwoorden Kamervragen over Maaslijn

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Limburg trekt de beurs voor Maaslijn, maar risico’s blijven in hoofdpijndossier'. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Van der Plas (BBB) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen ingebrekestellingsprocedure over nieuwe HRN-concessie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de juridische, sociale en financiële gevolgen voor het hoofdrailnet (HRN) vam de ingebrekestelling door de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Internationaal Spoor 5 oktober 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over internationaal spoor. Dit overleg vond plaats op 5 oktober 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief TEN-T Spoor

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de impactscan van ProRail in verband met de Europese verordening voor het trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T). Zij reageert op de bevindingen en stuurt het rapport mee met de Kamerbrief. Daarnaast gaat zij in op de aangenomen motie van de Tweede Kamer over de opname van de Lelylijn op het uitgebreid kernnetwerk. Ook bespreekt zij haar inzet voor de grensoverschrijdende trajecten Zwolle – Münster en Emmen – Rheine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Grinwis OV

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie). De motie ging over het belang van het (regionaal) openbaar vervoer (OV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het niet rijden van treinen in de ochtend van 18 september 2023 in Zeeland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op  Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Treinen rijden weer na ochtend vol chaos en onduidelijkheid: ‘We hebben 3 uur moeten wachten'' van Omroep Zeeland. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over toezegging Eindhoven Aken

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het tijdspad voor de realisatie van de spoorverbinding Eindhoven-Aken in december 2024. De Eerste Kamerfracties van de BBB en VOLT hadden de vragen gesteld. Zij stuurt een afschrift mee van de Tweede  Kamerbrief  'Actualiteiten internationaal spoor Zuid' van 5 oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Tweede Kamerbrief Actualiteiten internationaal spoor Zuid

  Afschrift van de brief aan de Tweede Kamer van 5 oktober 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over 3 actuele onderwerpen in verband met de internationale spoorverbinding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoek KIM naar reiziger OV

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Waar is de OV-reiziger gebleven?' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Zij gaat kort in op de aanleiding van het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over auditrapport Wet politiegegevens ILT

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Wet politiegegevens (Wpg) bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 9e Voortgangsrapportage PHS 1e helft 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 9e voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de 1e helft van 2023. Daarbij gaat zij in op de punten uit het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervoerplannen 2024 Waddenveren

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar instemming met de vervoerplannen van de  Waddenveren West en Vervoerconcessie Waddenveren Oost voor 2024. Zij stuurt de vervoerplannen mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over actualiteiten internationaal spoor Zuid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over 3 actuele onderwerpen in verband met de internationale spoorverbinding. Zij stuurt het rapport 'Personenvervoer op de lijn Weert-Hamont' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tariefdifferentiatie in de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een eventueel nieuw tariefstelsel voor het hoofdrailnetwerk (HRN). Het gaat daarbij om tariefdifferentiatie. Zij bespreekt daarbij het onderzoek dat zij wil laten uitvoeren naar mogelijkheden om reizigers te spreiden. Ook gaat zij in op de Eindverantwoordelijkheid bij haar en de Kamer bij een nieuw tariefstelsel of tariefdifferentiatie. Tot slot bespreekt zij aanpassingen in artikel 30 van de ontwerpconcessie 2025=2033.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de voorgestelde dienstregeling in Noord-Holland Noord

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zware kritiek op ‘verslechtering’ NS'. Het Eerste Kamerlid Van Langen-Visbeek (BBB) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoorden Kamervragen over de voorgestelde dienstregeling in Noord-Holland Noord

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zware kritiek op ‘verslechtering’ NS'. Het Eerste Kamerlid Van Langen-Visbeek (BBB) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over te volgen procedures bij nieuwe treindiensten in open toegang

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de procedures die een spoorvervoerder moet volgen als hij een treindienst in open toegang wil aanbieden op het spoor. Zij doet dit op verzoek van het Tweede Kamerlid Minhas (VVD). Daarnaast gaat zij kort in op een nieuwe Europees voorstel over capaciteitsverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bedieningseisen in de nieuwe concessie voor HRN 2025=2033

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de dienstregeling en minimale bedieningstijden van de verbinding Zwolle-Leeuwarden-Groningen in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnetwerk (HRN) voor 2025-2033.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

  Staatssecrearis Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting 'Wonen langs het Spoor'. Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij gaat daarbij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken UK terminal

  Staatssecrearis Heijnen (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamerleden Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66) om een reactie op berichtgeving over de oproep van reizigersvereniging Rover. Deze ging over de toekomst van het beveiligd vertrek van de Eurostar vanaf Amsterdam Centraal in 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so ontwerpconcessie HRN

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN). De Tweede Kamerfracties van PVV, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, BBB, ChristenUnie en CDA hadden de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 14 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijkevvragen over de voorgenomen hoofdrailnetconcessie en het daarbij behorende plan B. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat(IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 29 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2024 en Deltaprogramma 2024

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het MIRT Overzicht 2024 aan. Het MIRT Overzicht 2024 geeft inzicht in de achtergrond, de voortgang en de planning van de Rijksprojecten en Rijksprogramma’s uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook sturen zij het Deltaprogramma 2024. Zij geven een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over een gestrande reiziger met een beperking

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Rolstoelgebruiker Annemarie in de kou laten staan door NS: 'Dit mag niet gebeuren''. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over benoemingen Raad van Bestuur ProRail

  Staatsecretris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van de nieuwe Chief Operational Officer (COO) in de Raad van Bestuur van ProRail. Daarnaast informeert zij de Kamer over de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) in de Raad van Bestuur van ProRail.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over instemming nieuwe dienstregeling Ameland van 8 september tot en met 31 december 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar voorwaardelijke instemming met het voorstel voor een tussentijdse structurele wijziging van de dienstregeling van de veerdienst tussen Holwerd en Ameland. Deze loopt van 8 september tot en met 31 december 2023. Ook geeft zij uitvoering aan de gewijzigde motie van de Kamerleden Van der Plas (BBB) en Koerhuis (VVD). Deze vraagt om de dienstregeling te verruimen, als de resultaten van onafhankelijk onderzoek dat toelaten. Tot slot informeert zij de Kamer over een nieuwe doorsteek die Rijkswaterstaat heeft gemaakt om de vaarroute Holwerd-Ameland te optimaliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief verzending BNC-fiche capaciteitsmanagement spoorvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van het BNC-fiche over het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor wijziging van de regels voor het capaciteitsmanagement spoorweginfrastructuur. Zij verwacht dt zij het fiche in otober 2023 aan de Tweede Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Intercity Alkmaar-Haarlem

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'Reizigersvereniging boos over plannen NS. Intercity Alkmaar-Haarlem komt niet terug en op vrijdag minder treinen tussen Alkmaar en Amsterdam'. De Tweede Kamerleden Minhas en Heerema (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpconcessie voor het Hoofdrailnet (HRN) voor de jaren 2025 tot en met 2033. De staatssecretaris wil met de bijgevoegde ontwerpconcessie een contract aan NS gunnen dat, ondanks de huidige moeilijke omstandigheden, meerwaarde aan de reiziger biedt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat NS in 2025 met internationale treinen wil blijven rijden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ook NS wil in 2025 met internationale treinen blijven rijden en doet aanvraag bij ACM'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op